Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuuttaa saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi talouden hallintaan saattamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen, asumisen turvaamiseen tai sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

Kuopion kaupunki myöntää sosiaalista luototusta Kuopion aikuissosiaalityön palveluissa. Luototus on kohdennettu aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden asiakkuudessa oleville henkilöille. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät arvioivat luoton mahdollisuuksia omien asiakkaittensa kohdalla asiakasprosessin aikana ja käynnistävät tarvittaessa asiakkaan kanssa sosiaalisen luoton hakemisen asiakkuuden aikana.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Sosiaalinen luototus


Toimistosihteeri
Helena Harsu
044 7183 934 (ma-pe klo 13-14), helena.harsu(at)kuopio.fi

Aikuissosiaalityön puhelinneuvonta


ma–pe klo 9.00–11.00 ja klo 14.00-15.00
017 183 970