Sosiaalipalvelujen-valvonta


Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen on joko ilmoituksen- tai luvanvaraista. Ympärivuorokautiset palvelut ovat lähtökohtaisesti luvanvaraisia ja muut kuin ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut ovat ilmoituksenvaraisia.

Ilmoitustenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoitus näistä ilmoituksenvaraisista palveluista Kuopion kaupungin alueella tulee toimittaa kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon kirjaamoon. Valvontatarkastajat käsittelevät ilmoitukset, ja heiltä saa myös tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa ilmoitukseen liittyvissä asioissa.

Luvanvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen osalta palveluntuottajan tulee olla yhteydessä valvontatarkastajaan luvan hakuvaiheessa sijaintikunnan lausunnon vuoksi. Sijaintikunnan lausunto tarvitaan lupaviranomaiselle toimitettavan hakemuksen liitteeksi (Aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira). 

Valvontatarkastajat vastaavat ilmoitusten käsittelyn sekä lupiin liittyvien lausuntojen lisäksi jo toiminnassa olevien yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta sekä Kuopion kaupungin alueella, että niiden yksiköiden osalta muilla paikkakunnilla, joista kaupunki ostaa palvelua kuopiolaiselle henkilölle.

Valvonta perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista sekä lastensuojelulakiin. Valvontakäyntejä tehdään sekä suunnitelmallisesti että epäkohtailmoituksiin perustuen. Valvontatarkastajat tekevät yhteistyötä aluehallintovirastojen sekä Valviran kanssa.

Kirjaamo

Postiosoite: PL227, 70101 KUOPIO
Sähköposti: perusturvajaterveys(at)kuopio.fi

Valvontatarkastajat

Vanhuspalvelut, vammaisille ja kehitysvammaisille suunnatut asumis- ja muut tukipalvelut:
Kauko Pursiainen, puh. 044 718 3202, kauko.pursiainen(at)kuopio.fi

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastensuojelu, erityisryhmien asumispalvelut:
Hanna Leinonen, puh. 044 718 3616, hanna.leinonen(at)kuopio.fi