Suovu-Palonen


Suovu-Palosen ulkoilualue on kaupungin tärkeimpiä virkistys-, marjastus- ja sienestysalueita.

Pieni-Palosesta Kallaveteen laskeva Palosenjoki on lähes luonnontilaisena säilynyt jokireitti, jossa on viiden kilometrin matkalla seitsemän koskea ja korkeuseroa noin 40 metriä. Palosenjoen rantametsät ja joen keskellä sijaitseva Vanhansahansaari ovat  luonnonsuojelualuetta.

Suovun alueella oli 1700- ja 1800-luvuilla kukoistavaa sahateollisuutta, josta on vieläkin nähtävissä merkkejä. Irtouitto loppui Suovunjoen vesistössä 1960-luvulla.

Palosenjoella on suoritettu koskien kunnostusohjelmaa muun muassa Myllykoskessa, jonka vanhaa uittoränniä on entisöity sekä tekemällä Vanhansahansaaren uomassa kunnostustöitä. Kunnostusohjelmalla on pyritty esimerkiksi luomaan mahdollisuus joen luontaisen taimenkannan nousemiseen joen latvavesiin ja saada sen lisääntyminen turvatuksi.

Alue on pääosin yksityisten omistuksessa. Maanomistajien kanssa tehdyn vuokrasopimuksen mukaan on kaupunki rakentanut alueelle ulkoilureitin.

Reitin käyttäjät voivat kalastaa länsiosassa olevan Naarajärven Käänniänlahden  pohjoisrannalla ilman vesialueen omistajan lupaa. Pieni-Palosen ja Kallaveden välisissä virta- ja koskipaikoissa kaikenlainen kalastus on kielletty.

Suovun ulkoilureitti


Ulkoilureitti on noin 16 kilometrin mittainen ja osin uudelleen rakennettu. Vanhemmat reitin osat ja niiden viitoitus on kunnostettu vuonna 2004.

Reitin varrella on 3 laavua ja 2 nuotiopaikka varustuksin. Suovunlahden rannassa, Länsirannantien varressa sijaitseva Suovun kota on rakennettu liikuntarajoitteet huomioiden. Kodan lisäksi kohteella on WC sekä puuvaja.

Monikäyttöreitti (moottorikelkkareitti) on rakennettu kaupunkialueelta Suovun kautta yhteydellä Karttulaan ja Pielavedelle.

Retkeilykohteet ja -alueet Retkeilykohteet ja -alueet

retkikartta.fi- karttapalvelusta löytyy kuntien sekä Metsähallituksen retkeilypalveluja. Kartta toimii myös mobiililaitteissa.