Suun terveydenhuollon palveluseteli päivystyksen jatkohoitoja varten


Palveluseteliä voidaan käyttää terveyskeskuksen suun terveydenhuollon päivystyksessä aloitettujen juurihoitojen jatkohoitoon tai ruuhkatilanteessa lohkeamien hoitoon.

Palvelusetelin käytöstä sovitaan hammaslääkärin ja potilaan kanssa yhdessä.

Kaupunki hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joille se antaa oikeuden tuottaa palveluja palvelusetelillä ja samalla myös valvoo palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laatua. Hakuaika suunterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi on jatkuva.

Suunterveydenhuollon palvelusetelin omavastuuosuutta ei huomioida toimeentulotukihakemuksessa eikä siitä saa KELA-korvausta.

Lisätietoa palvelusetelistä Vaanan osoitteesta www.palveluseteli.fi sekä ylihammaslääkäri Maija Rajamaalta, 044 718 6601.

Palvelusetelimateriaali palveluntuottajille

Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi

Hinnan ilmoittaminen Hinnan ilmoittaminen

Raportointi Raportointi