Suun terveydenhuollon palvelusetelit


Palveluseteli päivystyksen jatkohoitoja varten

Päivystyksen jatkohoidon palveluseteliä voidaan käyttää terveyskeskuksen suun terveydenhuollon päivystyksessä aloitettujen juurihoitojen jatkohoitoon tai ruuhkatilanteessa lohkeamien hoitoon.

Palvelusetelin käytöstä sovitaan hammaslääkärin ja potilaan kanssa yhdessä.

Kaupunki hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joille se antaa oikeuden tuottaa palveluja palvelusetelillä ja samalla myös valvoo palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laatua.

Suunterveydenhuollon palvelusetelin omavastuuosuutta ei huomioida toimeentulotukihakemuksessa eikä siitä saa KELA-korvausta.

Lisätietoa palvelusetelistä Vaanan osoitteesta www.palveluseteli.fi sekä ylihammaslääkäri Maija Rajamaalta, 044 718 6601.

 

Palveluseteli kokonaishoitoja varten

Suun terveydenhuollon hoitojen ruuhkautumista puretaan kokonaishoitojen palvelusetelillä. Asiakkaan tarkastus ja hoitosuunnitelma tehdään normaalisti suun terveydenhuollossa. Asiakkaalla on tarkastuksen yhteydessä mahdollisuus saada palveluseteli hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttamiseen yksityisellä palveluntuottajalla.

Palvelusetelin käytöstä sovitaan vastaanotolla asiakkaan ja hammaslääkärin kesken.

Hoito palvelusetelillä maksaa saman verran kuin terveyskeskuksessa. Maksuista ei saa enää erillistä KELA-korvausta, sillä maksut ovat terveyskeskushinnaston mukaiset. Palveluseteli on voimassa vain vuoden 2020 loppuun asti, joten hoitojakson tulee olla valmis 23.12.2020 mennessä.  Kokonaishoidon palvelusetelin voi saada myös toimeentulotukea saava asiakas.

Lisätietoja palvelusetelistä saat tarkastuksen yhteydessä. Reklamaatiot hoidosta tulee hoitaa ensisijaisesti suoraan palveluntuottajan kanssa.

Palvelusetelimateriaali palveluntuottajille

Hakuaika suun terveydenhuollon palvelusetelituottajaksi on jatkuva.

Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi

Hinnan ilmoittaminen Hinnan ilmoittaminen

Raportointi Raportointi