Rakennusvalvontaviranomaisen maksut


Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa (maankäyttö- ja rakennuslaki 145§). Taksa määritetään lupapäätöksen yhteydessä.

Lupamaksujen laskutus tehdään lupapäätöksen jälkeen. Varsinkin kesäkiireiden aikana laskutus ehditään hoitamaan useiden viikkojen päästä lupapäätöksestä. Pyrimme laskuttamaan samalla laskulla kaikki rakennuslupaan liittyvät maksut ja erillisiä laskuja esimerkiksi katselmuksista ei yleensä tule.

Kuopion lupamaksut hyväksytään Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimesta vuosittain. Suonenjoen lupamaksujen hyväksynnästä vastaa Suonenjoen kaupungin valtuusto.