Talous- ja velkaneuvonta


Talous- ja velkaneuvontaa järjestävät oikeusaputoimistot vuodesta 2019 alkaen. Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja sen sähköpostiosoite on:

Pohjois-Savon oikeusaputoimisto
pohjois-savo.velkaneuvonta@oikeus.fi

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta eli osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html, jossa ilmoitetaan myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, joka

  • antaa tietoa ja neuvontaa yksityishenkilöille talouden ja velkojen hoidosta
  • avustaa taloudenpidon suunnittelussa
  • selvittää velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
  • avustaa velallista  velkojien kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa
  • avustaa velkajärjestelylain mukaisten hakemusten laatimisessa tuomioistuimeen
  • avustaa Takuu-Säätiön takaaman järjestelylainan hakemisesssa
  • neuvoo ja avustaa velallista koko maksuohjelman ajan maksuohjelman hoitamisessa
  • ohjaa asiakasta tarvittaessa hakemaan oikeudellista tai muuta tarvittavaa apua

Sosiaalinen luototus


Kuopion kaupunki myöntää sosiaalista luototusta Kuopion aikuissosiaalityön palveluissa. Luototus on kohdennettu aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden asiakkuudessa oleville henkilöille. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät arvioivat luoton mahdollisuuksia omien asiakkaittensa kohdalla asiakasprosessin aikana ja käynnistävät tarvittaessa asiakkaan kanssa sosiaalisen luoton hakemisen asiakkuuden aikana.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuuttaa saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi talouden hallintaan saattamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen, asumisen turvaamiseen tai sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

Kuopion kaupungissa pilotoidaan vuoden 2018 loppuun sosiaalista luototusta. Pilotin aikana palvelu on ensisijaisesti kohdennettu aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden asiakkaille.

Kuopion kaupunki myöntää sosiaalista luototusta Kuopion aikuissosiaalityön palveluissa. Luototus on kohdennettu aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden sosiaalityöntekijöiden asiakkuudessa oleville henkilöille. Sosiaalityöntekijät arvioivat luoton mahdollisuuksia omien asiakkaittensa kohdalla asiakasprosessin aikana ja käynnistävät tarvittaessa asiakkaan kanssa sosiaalisen luoton hakemisen asiakkuuden aikana.


Aikuissosiaalityön puhelinneuvonta


+358 17183970Aikuissosiaalityön palvelupiste
Tulliportinkatu 37 F , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Tulliportinkatu 37 F, 70110 KUOPIO

Puhelinnumero

  • (+358) 17183970


Yhteystiedot Yhteystiedot

Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistossa

Pohjois-Savon oikeusaputoimisto (vie verkkosivuille)

Sosiaalinen luototus

Toimistosihteeri
Helena Harsu
044 7183 934 (ma-pe klo 13-14), helena.harsu(at)kuopio.fi