Talous- ja velkaneuvonta

 

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat 31.12.2018 jälkeen.

Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja sen sähköpostiosoite on 1.1.2019 alkaen:

Pohjois-Savon oikeusaputoimisto
pohjois-savo.velkaneuvonta@oikeus.fi

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta eli osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html, jossa ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.

Jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjasi.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.


Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, joka

  • antaa tietoa ja neuvontaa yksityishenkilöille talouden ja velkojen hoidosta
  • avustaa taloudenpidon suunnittelussa
  • selvittää velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
  • avustaa velallista  velkojien kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa
  • avustaa velkajärjestelylain mukaisten hakemusten laatimisessa tuomioistuimeen
  • avustaa Takuu-Säätiön takaaman järjestelylainan hakemisesssa
  • neuvoo ja avustaa velallista koko maksuohjelman ajan maksuohjelman hoitamisessa
  • ohjaa asiakasta tarvittaessa hakemaan oikeudellista tai muuta tarvittavaa apua
 

Sosiaalinen luototus

Kuopion kaupunki myöntää sosiaalista luototusta Kuopion aikuissosiaalityön palveluissa. Luototus on kohdennettu aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden asiakkuudessa oleville henkilöille. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät arvioivat luoton mahdollisuuksia omien asiakkaittensa kohdalla asiakasprosessin aikana ja käynnistävät tarvittaessa asiakkaan kanssa sosiaalisen luoton hakemisen asiakkuuden aikana.
 

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuuttaa saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi talouden hallintaan saattamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen, asumisen turvaamiseen tai sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

Kuopion kaupungissa pilotoidaan vuoden 2018 loppuun sosiaalista luototusta. Pilotin aikana palvelu on ensisijaisesti kohdennettu aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden asiakkaille.

Kuopion kaupunki myöntää sosiaalista luototusta Kuopion aikuissosiaalityön palveluissa. Luototus on kohdennettu aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden sosiaalityöntekijöiden asiakkuudessa oleville henkilöille. Sosiaalityöntekijät arvioivat luoton mahdollisuuksia omien asiakkaittensa kohdalla asiakasprosessin aikana ja käynnistävät tarvittaessa asiakkaan kanssa sosiaalisen luoton hakemisen asiakkuuden aikana.


Aikuissosiaalityön puhelinneuvonta
Kunta tarjoaa neuvontaa siitä, millaisia sosiaalipalveluja kunnassa on tarjolla.

+358 17183970


Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
09:00 - 11:00, 14:00 - 15:00

Aikuissosiaalityön palvelupiste
Asemakatu 38-40 , 70110 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30
Neuvontapalvelu (vuoronumerolla)
Maanantai - Perjantai
12:00 - 14:00

Kunta tarjoaa neuvontaa siitä, millaisia sosiaalipalveluja kunnassa on tarjolla.

Käyntiosoite

Asemakatu 38-40, 70110 KUOPIO

Puhelinnumero

  • (+358) 17183970

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30
Neuvontapalvelu (vuoronumerolla)
Maanantai - Perjantai
12:00 - 14:00

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopio

Osoite: Asemakatu 7, 70100 Kuopio

Tiedustelut ajanvarauksista suoraan talous- ja velkaneuvojille:

Talous- ja velkaneuvojat
Antero Nieminen
029 566 1048
Heikki Savolainen
029 566 1048
Anne Toivanen
029 566 1048

Iisalmi

Osoite: Pohjolankatu 6 B, 3.krs, 74100 Iisalmi

Talous- ja velkaneuvoja
Seija Grönfors
029 566 1050


Sosiaalinen luototus

Toimistosihteeri (ei talous- ja velkaneuvonnan ajanvarauksia)
Helena Harsu
044 7183 934 (ma-pe klo 13-14), helena.harsu(at)kuopio.fi