Tapahtumatuki

Tapahtumahakemukset ja yhteistyöesitykset vuodelle 2018

Tapahtumatuki on tarkoitettu Kuopiossa järjestettävien kertaluontoisten tai toistuvien tapahtumien tukemiseen ja tapahtumajärjestäjien taloudellisen riskin pienentämiseen. Tapahtumajärjestäjät voivat hakemuksen yhteydessä esittää, millaista markkinoinnillista yhteistyötä he voivat tapahtuman yhteydessä kaupungille tarjota. Vastikkeellisuuden esittäminen ei ole pakollista.

Lisätietoja tapahtumatukien arvioinnista sekä yhteistyömahdollisuuksista

Tapahtumatukien hakuaika päättyi 30.8.2017. Määräaikaan tulleiden hakemusten pohjalta tehdään kaupungin talousarvioon esitys tapahtumatukimäärärahan suuruudesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion joulukuun alussa, minkä jälkeen tapahtumaryhmä tekee tapahtumakohtaiset tukiesitykset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.

Tapahtumatukihakemuksia voi tehdä myös 30.8. jälkeen. Nämä hakemukset huomioidaan vuodelle 2018 varattavasta sitomattomasta määrärahasta, josta tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Lisätietoja: yhteistyökoordinaattori Markku Lind, puh. 044 718 2070, markku.lind(at)kuopio.fi

Tapahtumatukihakemus 2018
 

Tapahtumatukiselvitys

Kuopion kaupungilta tapahtumatukea saaneet tekevät selvityksen kahden kuukauden kuluessa tapahtuman toteutumisesta. Selvityksestä tulee ilmetä mm. osallistuja- ja kävijämäärät, miten tapahtuma onnistui verrattuna tavoitteisiin, mitä kehityssuunnitelmia tapahtumalla on sekä tapahtuman talousselvitys. Myönnetty tapahtumatuki maksetaan hakijalle tapahtumatukiselvityksen lähettämisen jälkeen. Muusta maksuaikataulusta on sovittava erikseen.

Lisätietoja: yhteistyökoordinaattori Markku Lind, puh. 044 718 2070, markku.lind(at)kuopio.fi.

Tapahtumatukiselvityslomake