Terveydenhuollon palvelualue 

Apulaiskaupunginjohtaja


Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueet

Sihteeri Tuula Tirkkonen
tuula.tirkkonen(at)kuopio.fi

Asiakkuusjohtajat 


Avohoidon palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut
Terveysjohtaja Jari Saarinen
puh. 044 718 6301, jari.saarinen(at)kuopio.fi
Apulaiskaupunginjohtajan sijainen 1.2.2018 – 30.9.2019

Sijaisena 1.4.2018 - 30.9.2019
Vs. terveysjohtaja Pertti Lipponen
Puh. 044 718 6271, pertti.lipponen(at)kuopio.fi

Sairaalapalvelut
Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen
puh. 044 718 6200, mikko.t.korhonen(at)kuopio.fi
 

Palvelupäälliköt 


Lääkärien ja hoitajien vastaanotot
Vs. ylilääkäri Pertti Lipponen
Puh. 044 718 6271, pertti.lipponen(at)kuopio.fi
Terveysjohtajan sijainen 1.4.2018 - 30.9.2019

Sijaisena 1.4.2018 - 30.9.2019
Vs. ylilääkäri Pauliina Sulku
Puh. 044 718 6620, pauliina.sulku(at)kuopio.fi

Suun terveydenhuolto 
Ylihammaslääkäri Maija Rajamaa
017 186 601, maija.rajamaa(at)kuopio.fi

Terveydenhoito
Terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen
044 718 6513
hanna-mari.tanninen(at)kuopio.fi

Kuntoutus
Geriatrian asiantuntijalääkäri Heli Mattila
heli.mattila(at)kuopio.fi

Poliklinikkatoiminta ja sairaaloiden osastohoito
Ylilääkäri Tuija Jääskeläinen
044 718 6701, tuija.jaaskelainen(at)kuopio.fi

Kotiutusyksikkö (kotisairaala)

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut 
Ma. palvelupäällikkö Anneli Reinikainen
044 718 6333 anneli.reinikainen(at)kuopio.fi

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut
Ylilääkäri Jarmo Pajula
044 717 5919

Terveydenhuollon yhteystiedot Terveydenhuollon yhteystiedot