Terveydenhuoltopalvelut

Kouluterveydenhuolto

Avovastaanotot on suljettu 3.1.2022 alkaen.


Jokaisella koululla on terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja voi olla myös usean koulun yhteinen. Koulun koosta riippuu, onko terveydenhoitaja paikalla jokaisena koulupäivänä vai harvemmin.

Influenssarokotukset

Koululaisten 1 - 9 luokat  influesssarokotukset alkavat marraskuussa 2021. Koulujen influenssarokotuksista tiedotetaan Wilman kautta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaasi.

Opiskeluterveydenhuolto


Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuolto huolehtii Kuopion lukioiden ja ammatillisen toisen asteen oppilaitostenopiskelijoiden terveydestä. Tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia sekä tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä.

Opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät oppilaitoksen linkin alta.

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut 1.1.2021 alkaen YTHS:ssä, lisätietoja www.yths.fi

Työttömien terveydenhuolto


Terveystarkastuksen tavoitteena on tunnistaa muun muassa työttömän työkyvyn esteitä, tukea henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa, edistää terveydentilaa ja toimintakykyä sekä ennalta ehkäistä sairauksia ja niiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia.

Maahanmuuttajien terveydenhuolto


Maahanmuuttajat käyttävät Kuopiossa samoja terveys- ja sosiaalipalveluja kuin muutkin kuntalaiset. Poikkeuksena ovat maahanmuuttajat, jotka ovat saapuneet Kuopioon pakolaisina ja joille palveluja antaa maahanmuuttajayksikkö.

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto

Terveydenhoitajien yhteystiedot Terveydenhoitajien yhteystiedot