Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille.

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia toimintoja:

- julkinen majoitushuoneisto, vastaanottokeskus

- esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta, tai korkeakouluopetusta antava oppilaitos ja kerho

-yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, uimaranta, uimala tai kylpylä

-muu huoneisto tai laitos, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita.

Muita huoneistoja ja toimintoja, joiden hygieenisille olosuhteille asetetaan erityisiä velvoitteita ovat

- koulu tai oppilaitos

- päiväkoti, lastenkoti tai vanhainkoti

- kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai ihonhoitoa

- kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu

- muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa.

Terveydensuojelulaki edellyttää, että toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnan aloittamisesta viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista terveydensuojeluviranomaiselle. Kuopion ympäristöterveydenhuolto antaa ohjausta ja neuvontaa, joten toiminnanharjoittajan onkin suositeltavaa olla yhteydessä jo tulevaa toimintaa suunniteltaessa.