Asiakasmaksut

Pääterveysasemalla voi maksaa vain pankkikortilla

Kuopion kaupungin pääterveysaseman potilastoimistolla, os. Tulliportinkatu 15 H, voi maksaa pankkikortilla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Käteistä rahaa ei oteta vastaa kassapalveluissa. 

Tiimilääkärit


Vastaanottokäynti 20,90 euroa

Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, joten se on vuodessa enintään 62,70 euroa.

Vastaanottomaksua ei peritä:
 • alle 18-vuotiailta
 • veteraanitunnuksen omaavilta (Suomen sotien 1939-1945 veteraani)
 • tartuntalaissa tarkoitetusta hoidosta
 • seksuaalirikosten uhreilta
 • päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnatuista äitiyspoliklinikoiden tutkimuksesta, hoidosta ja seurannasta.

Tiimihoitajat


Vastaanottokäynti on maksuton.

Maksuttomat palvelut


Maksuttomia palveluja ovat terveysneuvonta, terveystarkastukset, psykiatrisen avohoidon palvelut (psykiatrian sairaanhoitajien sekä Kuopion psykiatrian keskuksen lääkäri- ja hoitajavastaanottokäynnit), seulonnat, neuvolapalvelut, tartuntalaissa tarkoitetut rokotukset, kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto.

Akuuttivastaanotto

 • arkisin klo 16-20                                                    20,90 euroa
 • arkisin klo 20-22                                                    28,70 euroa
 • lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 8-22      28,70 euroa
 • veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton

Erikoissairaanhoidon vastaanotto

 • erikoislääkärin vastaanottomaksu                             41,80 euroa
 • erikoislääkärin vastaanoton korvaava puhelinkäynti    26,70 euroa
 • erikoissairaanhoitona hoitajan itsenäinen vastaanotto 11,60 euroa
 • erikoissairaanhoitona hoitajan antama I.V lääkitys      22,80 euroa
 • silmäpohjakuvan kopiomaksu                                    12,00 euroa

Muut maksut

 • Lääkärinlausunnot porrastetusti 39,10–51,50 euroa
 • Ajokorttitodistus 61,80 euroa
 • Peruuttamatta ja käyttämättä jäänyt vastaanottoaika 51,50 euroa.
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (sairaalahoito) 49,60 euroa.

Maksukatto


Maksukatto  vuonna 2022 on 692 euroa. Maksukatolla ehkäistään kohtuuttoman korkeita kunnallisia sosiaali- ja terveyspalvelumaksuja.

Kun raja ylittyy, avopalvelujen käyttö on sen jälkeen maksutonta loppuvuoden ajan. Lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausihinta maksukaton jälkeen on 22,80 euroa.

Maksut kertyvät kalenterivuosittain. Uusi jakso alkaa aina 1.1. ja päättyy 31.12. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Maksukaton piiriin kuuluvat maksut:
 • tiimilääkärin ja yhteispäivystyksen käyntimaksut
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • hoitajan vastaanottokäynti
 • poliklinikkamaksu
 • sarjahoito
 • kuntoutus
 • päiväkirurgian maksu yö- ja päivähoito
 • erikoislääkärin vastaanoton korvaava puhelinkäynti
 • suun ja hampaiden tutkimus ja kliininen hoito

Vuosikattoon ei lasketa esimerkiksi, sairaankuljetuksen ja erikoismaksuluokan lisämaksuja, lääkärintodistusmaksuja, yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja röntgentutkimusten maksuja eikä tulosidonnaisia maksuja.

Vapaakortti


Vapaakortin myöntää se organisaatio, jonka tuottaman palvelun aikana maksukatto ylittyy. Kuopion kaupungilla vapaakortin myöntää perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksuyksikkö, KYSissä maksukattoasioita hoitaa potilastoimisto.

Lisätietoja


Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksuyksiköstä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992 ja 912/1992).

Asiakasmaksut on vahvistettu perusturva- ja terveyslautakunnan päätöksellä 14.12.2021 46§.

Asiakasmaksut Asiakasmaksut

Tiimilääkäri 20,90 €
Tiimihoitaja maksuton
Erikoislääkäri 41,80 €
Peruuttamatta jäänyt aika 51,50 €

Maksupisteen yhteystiedot Maksupisteen yhteystiedot

Terveyskeskuksen käyntimaksut ja suun terveydenhuollon maksut:
Tulliportinkatu 15 H

Avoinna
ma–ke klo 7.45–15.00
to–pe klo 7.45–14.00

Asiakasmaksuyksikön yhteystiedot Asiakasmaksuyksikön yhteystiedot

Savotalo,Tulliportinkatu 17, 3. kerros.

Asiakaspalvelu
Tulliportinkatu 17 F tai G, 3. krs (sisäänkäynti Museokadun puolelta, F-ovesta hissi)

ma–to klo 8.00–15.15
pe klo 8.00–14.00

asiakaslaskutus.ptp(at)kuopio.fi

Puhelinpalveluajat Puhelinpalveluajat

Puhelinpalveluajat
ma-pe klo 9 - 11

laitoshoidon asiakasmaksut
017 186 808, 017 186 130

avohoidon asiakasmaksut
017 186 127

kotihoidon asiakasmaksut
017 183 261, 017 186 153

palveluasumisen maksut
017 186 141, 017 186 123 

muut laskutusasiat
017 186 127