Terveysvaikutusten arviointi
 

Kuopion EU-meluselvitykseen liittyen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki arvion tie- ja raideliikenteen melun aiheuttamista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Selvitys tehtiin yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Selvityksessä on tarkasteltu

  • ympäristömelun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia yleisellä tasolla
  • eri tekijöiden merkitystä arvioitaessa melu terveysriskejä
  • tie- ja raideliikenteen melun aiheuttamia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia
  • melualtistuksen aiheuttamia kansantaloudellisia kustannuksia


Raportissa käsitellään melulle altistumista ja melualtistuksen aiheuttamia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä niiden aiheuttamia kansantaloudellisia kustannuksia Kuopiossa ja Jyväskylässä.

 

Raportti Raportti

Tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutukset Kuopiossa ja Jyväskylässä