Rekisteröidyn informointi

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) edellyttää rekisterinpitäjältä rekisteröityjen informointia henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista, eli siitä mitä henkilötietoja rekistereihin tallennetaan, miten tietoja käsitellään, mihin niitä mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan niitä säilytetään. Informoinnin avulla rekisteröity saa myös tiedon oikeuksistaan ja siitä tahosta, johon hän voi olla yhteydessä oikeuksiensa käyttämiseksi. EU:n tietosuoja-asetusta täydentää kansallinen tietosuojalaki (1050/2018).

Kuopion kaupungin palvelut perustuvat pääosin lainsäädännön velvoittamien palveluiden sekä kaupungin itselleen järjestettäväksi ottamien palveluiden tuottamiseen. Näiden palveluiden tuottamisen yhteydessä käsitellään henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekistereitä.

Kuopion kaupunki rekisterinpitäjänä käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen informoinnin toteuttamisessa tietosuojaselostetta, jonka oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta vastaa henkilörekisteristä vastaava viranhaltija.

Tällä sivulla julkaistaan edellä mainittuihin palveluihin liittyvien henkilörekistereiden tietosuojaselosteet.

Lisätietoja henkilötietolainsäädännöstä Tietosuojavaltuutetun toimistosta http://www.tietosuoja.fi/fi/

Huom.: Tämä sivu on osittain vielä työn alla. Osa rekisteriselosteista on luettavissa; klikkaa otsikoita tai tiedostoja.

Tietosuojaselosteet (vanha käyttöliittymä)
 

Elinvoima- ja konsernipalvelut


Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualue

Tarkastustoimi

Tietosuojaselosteet (Uusi käyttöliittymä)

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen palvelualue (tulossa)

Kaupunkiympäristön palvelualue

Tarkastustoimi (tulossa)

Takaisin

Kasvun ja oppimisen palvelualue