Tilinpäätös ja seurantaraportit


Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset.Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksia tehdään kaksi ja tilinpäätös. Taloutta seurataan lisäksi kuukausiraporteilla.

Veroprosentit Veroprosentit

2014, 2015, 2016, 2017 ja TA2018

  • Tuloveroprosentti 20,5 %
    Kiinteistöt:
  • Yleinen kiinteistövero 1,3 %
  • Vakituinen asuminen 0,52 %
  • Muu kuin vakituinen asuminen 1,1 %
  • Rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Tunnuslukuja Tunnuslukuja

Tilinpäätös               TP2017 TP2016                
Asukkaita 31.12.         118234  117740
Veroprosentti                  20,5      20,5
Verotulot, milj. €           452,7     443,9
Valtionosuudet, milj. €   197,3     198,2
Kassan riittävyys, pv          20         21
Kertynyt ylijäämä, milj.€ 106,1      98,2
Lainat €/asukas              2790     2884
Lainakanta 31.12.milj.€  329,8     339,6


Kuopion kaupungin ja konsernin tilinpäätösten tunnusluvut
Tilinpäätöksen 2017 tunnusluvut

Tilinpäätöksen 2016 tunnusluvut
Tilinpäätöksen 2015 tunnusluvut

Osavuosikatsaukset Osavuosikatsaukset