Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset


Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset.

Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset.

Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksia tehdään kaksi kappaletta. Kolmas eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan.

Veroprosentit Veroprosentit

2014, 2015, 2016 ja TA2017

  • Tuloveroprosentti 20,5 %
    Kiinteistöt:
  • Yleinen kiinteistövero 1,3 %
  • Vakituinen asuminen 0,52 %
  • Muu kuin vakituisen asuminen 1,1 %
  • Rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Tunnuslukuja Tunnuslukuja

Tilinpäätös               TP2016 TP2015                 
Asukkaita 31.12.         113013  112117
Veroprosentti                  20,5      20,5
Verotulot, milj. €           429,1     429,4
Valtionosuudet, milj. €   182,7     164,2
Kassan riittävyys, pv          21         22
Kertynyt ylijäämä, milj.€ 111,2    117,0
Lainat €/asukas              2782     2802
Lainakanta 31.12.milj.€  314,4     314,1


Kuopion kaupungin ja konsernin tilinpäätösten tunnusluvut
Tilinpäätöksen 2016 tunnusluvut
Tilinpäätöksen 2015 tunnusluvut

Osavuosikatsaukset Osavuosikatsaukset