Toimintaterapia

Lapset ja nuoret

Ajankohtaista:

Muistathan, että kuntoutuksessa asioidaan vain terveenä. Vastaanotolle tulevien toivotaan noudattavan THL:n suosituksia kasvomaskien käytöstä.

Toimintaterapiaa tarjotaan pääasiassa alle kouluikäisille lapsille. Lapsen lähipiirin aikuisten kanssa sovitaan yhteisistä tavoitteista ja keinoista lapsen kehityksen tukemiseksi.

Toimintaterapiassa arvioidaan ja ohjataan kokonaiskehollisen toiminnan, leikin ja oppimisvalmiuksien kehitystä. Tavoitteena on varhaisen tuen käynnistyminen. Ohjauksella ja terapialla pyritään antamaan lapselle onnistumisen kokemuksia leikinomaisissa tilanteissa. Toimintaterapialla pyritään toiminnan jäsentymiseen ja oppimisvalmiuksien saavuttamiseen.

Toimintaterapeutti ohjaa arkitilanteiden ja lähiympäristön kuntouttavien mahdollisuuksien käyttöön.

Toimintaterapiaa saavien lasten ongelmat liittyvät pääsääntöisesti lieviin kehitys- ja oppimishäiriöihin, esimerkiksi

  • silmä-käsi-yhteistyön kypsymättömyys
  • liikunnallinen kömpelyys
  • näköön pohjautuvat hahmottamisen vaikeudet
  • vaikeudet yhteisleikeissä

Toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete terveyskeskuksesta tai erikoissairaanhoidosta. Toimintaterapia on maksutonta alle 18-vuotiaille.
 

Työikäiset ja ikääntyneet

Tarjoamme toimintaterapiaa henkilöille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta, harjoitusta tai apuvälineitä arkielämän toimintoihin (esim. itsestä huolehtimiseen, kodinhoitoon, asiointiin ja ympäristössä liikkumiseen). Toimintaterapeutti valmistaa tarvittaessa yksilöllisiä käden tukia tai lastoja.

Toimintaterapeutin yksittäinen arviointikäynti (vastaanotolla tai kotikäyntinä) voidaan tehdä terveydenhuollon ammattilaisen suosituksen perusteella. Toimintaterapiajaksoon tarvitaan lääkärin lähete.


Tutustu hyödyllisiin linkkeihin Kuntoutus ja terapiat -sivulla.

Yhteystiedot Yhteystiedot

LAPSET JA NUORET
Tulliportinkatu 15 H, 3.krs
70100 Kuopio
torstaisin klo 12.00-13.00
044 718 3651

TYÖIKÄISET JA IKÄÄNTYNEET
Tulliportinkatu 15 H, 3. krs
70100 Kuopio
ma-ti, to-pe klo 8-9.30 sekä
ke klo 9.30-11
017 186 376