Toisen puolesta asiointi


Lapsen huoltajalla tai täysi-ikäisen asiakkaan edustajalla on mahdollisuus käyttää Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon sähköistä asiointipalvelua. Sähköisen asiointipalvelun kautta voi asioida Kuopion sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hoitaa henkilökohtaiseen hoito- tai palvelusuunnitelmaan liittyviä asioita. Sähköistä asiointia ei ole tarkoitettu kiireellisten asioiden hoitoon.

Toisen puolesta asiointi edellyttää lomakkeella ilmoitettua suostumusta ja sen kirjaamista Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Lisäksi virallisen huoltajan tai edustajan tulee tehdä henkilökohtainen sähköisen asioinnin suostumus ennen sähköisen asiointipalvelun käyttöä. Suostumuksen voi tehdä Kuopion kaupungin internet-sivun kautta eTerveyspalveluosiossa tai terveydenhuollon yksikössä.

Puolesta asioinnin kirjallinen suostumus palautetaan henkilökohtaisesti Kuopion kaupungin terveydenhuollon toimintayksikköön. Samalla lomakkeella voi valtuuttaa useamman henkilön.

Puolesta asioivan nimi ja henkilötunnus kirjataan puolesta asioitavan potilastietoihin osaksi Kuopion kaupungin potilasrekisteriä. Valtuutettu hoitaa puolesta asiointia henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Puolesta asioivan henkilön yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla ja ilmoitettava viipymättä huoltajuuden päättymisestä terveydenhuoltoon. Huomioithan, että eri-ikäisille on eri lomakkeet ja valtuutus tulee tarvittaessa uusia. 

Palvelu on voimassa valtuutuksen kirjaamisen jälkeen, edellyttäen että puolesta asioija on tehnyt henkilökohtaisen sähköisen asioinnin suostumuksen eTerveyspalveluissa.

Mikäli Kuopion kaupunki havaitsee puolesta asioinnissa väärinkäytöksiä, oikeudet käyttää palvelua voidaan evätä välittömästi.