Tukea lasten ja perheiden jaksamiseen koronavirustilanteessa

Koronavirus ja poikkeuksellinen tilanne tuovat mukanaan monia haasteita arkeen. Perheissä koronaviruksen aiheuttamat kysymykset ja mahdollinen karanteenitilanne voi aiheuttaa myös ristiriitoja perheiden sisällä. Näissä asioissa ei kannata eikä tarvitse jäädä yksin, sillä neuvoja ja ratkaisuja asioihin voi hakea niin puhelimitse tai chatin kautta kuin myös kaupungin palveluista.

 • Perheeseenne tai omaan jaksamiseen ja psykososiaaliseen tukeen liittyvissä kiireellisissä asioissa voi olla yhteydessä sosiaalipäivystyksen asiakasnumeroon 044 718 3930.
 • Kuopion Turvakoti palvelee lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokevia asiakkaita ympäri vuorokauden 017 183 393.
 • Kuopion kriisikeskus palvelee verkkovastaanotolla ja puhelimessa. Ajan voit varata nettiajanvarauksen kautta www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/ tai puhelimitse ma-to klo 8-10, 017 262 7733.
 • Perheasiain neuvottelukeskus palvelee puhelimitse ja asiakkaaksi voi edelleen hakeutua ma-pe klo 9.30-11.30 numerossa 040 4848 480.
 • Suomen mielenterveys ry:n Kriisipuhelin päivystää numerossa 09 25 25 0111 vuorokauden ympäri, tarjoten keskusteluapua kriisityön ammattilaisten ja koulutettujen vapaaehtoisten avulla. Numerot myös englannin ja arabian kieliselle avulle.
 • Erilaisia Suomessa toimivia auttavia puhelimia löydät täältä: www.puheet.net/auttavat-puhelimet-suomessa

Tarjolla on myös juttuseuraa verkossa chattien muodossa, esimerkiksi:

Kuopion kaupungin palveluita lasten ja perheiden tukemiseen poikkeustilanteessa:

Lapsiperhepalvelut

Lapsiperhepalveluiden osalta toiminnot jatkuvat toistaiseksi normaalisti. Perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollon ohjaus- ja neuvontanumero 044 718 3729 vastaa puheluihin arkisin klo 9-12. Mikäli jo asiakkuudessa olevien lasten ja perheiden asioissa herää kysyttävää, pyydetään olemaan yhteydessä suoraan lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään. Lisätietoa: www.kuopio.fi/tukea-lapsiperheille
 

Varhaisen tuen perhetyö

Varhaisen tuen perhetyöstä voi olla perhe itse tai yhteistyötaho yhteydessä ma-to klo 11-13 numeroon 044 718 1321. Varhaisen tuen perhetyö tukee korona-aikana ensisijaisesti perheitä puhelimitse, vain akuuteissa tilanteissa ja työskentelyssä oleviin perheisiin tehdään kotikäyntejä. Palvelua annetaan, mikäli tuen tarve on välttämätön lapsen ja perheen hyvinvoinnin, huolenpidon ja turvallisuuden kannalta.
 

Erityisen tuen perhetyö

Erityisen tuen perhetyöhön hakeudutaan aina sosiaalityöntekijän palvelun tarpeen arvioinnin kautta. Erityisen tuen perhetyössä osa kotikäynneistä voidaan toteuttaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen.
 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalveluun voi olla yhteydessä ma-to klo 11-13 numerossa 044 718 1321, mikäli on tarve arjen tukeen ja apuun. Puhelimessa saa myös ohjausta ja neuvontaa arjen tilanteisiin. Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu päivähoidon tai koulunkäynnin korvaajaksi. Korona-aikana lapsiperheiden kotipalvelu kohdennetaan ensisijaisesti lyhytaikaisiin akuutteihin perheiden tilanteisiin, kuten esimerkiksi monikko- ja vauvaperheiden tukeminen, arjen tukeminen vanhemman uupuessa ja perheiden akuutit kriisitilanteet.
 

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Aikuissosiaalityön palvelut on tarkoitettu niiden lapsiperheiden aikuisille, joiden lapsilla ei ole lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista asiakkuutta lapsiperhepalveluissa. Asiakkaat voivat olla yhteydessä aikuissosiaalityön neuvontapalveluun arkisin klo 9-11 ja klo 14-15 numerossa 017 183 970. Katso lisää: www.kuopio.fi/aikuiset1

Perustoimeentulotuen käsittelee KELA: www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sosiaalivirastosta sähköisesti Omapalvelun kautta. Puhelinpalvelu toimii normaalisti arkisin klo 9.00-11.00 ja klo 14.00-15.00 numerossa 017 183 970. Sosiaalivirasto on avoinna 18.3.2020 alkaen ma-pe klo 12-14 (Tulliportinkatu 37 F, C-ovi, 1. krs.). Asiakkaita pyydetään olemaan toistaiseksi ensisijaisesti yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti asiakaskäyntien sijaan. Katso lisää: www.kuopio.fi/ehkaiseva-ja-taydentava-toimeentulotuki
 

Neuvolat turvaavat odottavien äitien ja vauvojen palvelut poikkeusolojen aikana

Ensisijaisesti raskaana olevien ja vauvojen neuvolapalvelut turvataan kuuden kuukauden ikään asti sekä 1-vuotiaiden neuvolakäynnit. Leikki-ikäisten neuvola-aikoja varataan tällä hetkellä mahdollisuuksien mukaan. Neuvolan perhevalmennukset ja 6 kk-ryhmäneuvolat on peruttu toistaiseksi.

Muistathan, että neuvolassa asioidaan vain terveenä. Jos sinulla tai lapsellasi on pieniäkin flunssan oireita, et voi tulla neuvolakäynnille, vaan aika tulee perua puhelimitse.

Maanantaista 30.3.2020 alkaen neuvolakäynneille saa tulla vain asiakas itse. Tukihenkilö, kuten puoliso, ei valitettavasti voi tulla mukaan. Lastenneuvolakäynneille lapsi voi tulla yhden aikuisen kanssa. Näin ehkäisemme koronavirustartuntoja.

Lisätietoa: www.kuopio.fi/neuvolat
 

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus jatkavat toimintaansa

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus jatkavat edelleen toimintaansa. Esiopetus jatkuu myös perusopetuksen yhteydessä olevissa toimipisteissä Kuopiossa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on koostanut esiopetuksen toimintavinkkejä Peda.nettiin. Vinkit ovat vapaasti sovellettavissa kotona olevien lasten innostuksen, jaksamisen ja kotoa löytyvien materiaalien mukaan. Katso lisää: https://peda.net/kuopio/varhaiskasvatus/esiopetus/evjlkl/vo.

Avoin varhaiskasvatustoiminta eli avoimet päiväkodit ja kerhot pidetään kiinni ajalla 18.3.-31.7.2020.

Asiakasmaksua ei peritä lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta 14.4.–13.5.2020, jos poissaolosta on ilmoitettu etukäteen. Muissa tilanteissa noudatetaan kaupungin normaaleja asiakasmaksukäytäntöjä ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia, katso tarkemmin: www.kuopio.fi/paivahoidon-maksut. Mahdollisuus maksuhyvitykseen koskee kaikkia Kuopion kaupungin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia.
 

Koulu

Koronaviruksen aiheuttama erityistilanne kysyy jokaiselta perheen jäseneltä joustokykyä, kärsivällisyyttä ja epävarmuuden sietokykyä. Vanhempien voi olla haastavaa tukea lapsia koulutehtävien tekemisessä samaan aikaan, kun ovat itse joko työpaikalla tai yrittävät tehdä työtä etänä. Lisäksi myös se, että kaikki perheenjäsenet ovat yhtäkkiä huomattavan paljon yhdessä, voi monessa kodissa aiheuttaa ilmapiirin kiristymistä ja törmäyskurssille joutumista. Perheissä, joissa tilanne on jo valmiiksi haasteellinen, tämä poikkeustilanne saattaa pahentaa tilannetta.

On tärkeää, että koulunkäynnin ja arjen rytmi säilyy ja kaikki opiskelevat näissä oloissa parhaansa mukaan. Elämässä täytyy löytää tarpeeksi tilaa myös ns. mukavalle tekemiselle. Lapselle kannattaa luoda melko selkeä lukujärjestys päivälle. Jos perheen ahdistus koulunkäynnin tukemisesta tuntuu suurelta, kannattaa ottaa yhteyttä opiskeluhuollon kuraattoriin tai psykologiin, kun taas oppimisasioissa tulee olla yhteydessä opettajaan/erityisopettajaan.

1.-3.-luokkalaisille lähiopetusta riippumatta huoltajien työtehtävistä

Kaikki peruskoulun 1.-3.-luokkalaiset saavat hallituksen uuden linjauksen mukaan tarvittaessa myös lähiopetusta. Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta. Kouluun ei ole linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeen edelleenkään pakko mennä, vaan myös pienimpiä koululaisia suositellaan vahvasti osallistumaan etäopetukseen, jos mahdollista. Isommille oppilaille (4.-luokkalaisista ylöspäin) opetus järjestetään edelleen etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin.

Kuopion kaupunki tarjoaa koululounasta koulujen tiloissa vain lähiopetukseen oikeutetuille oppilaille, jotta lähikontaktit eivät lisääntyisi. Etäopetuksessa olevan oppilaan tai hänen huoltajansa on mahdollista noutaa koululounas pakattuna kahdesti viikossa (mikäli tarve on ilmoitettu Wilman kautta tulleessa kyselyssä). Jakelu aloitettiin 8.4. alkaen, katso lisää: www.kuopio.fi/-/paivitettya-tietoa-koululounaan-jakelun-jarjestamisesta-3-4-2020
 

Tukiopetus etäopetuksessa

Kotona opiskeleminen saattaa olla haasteellista joillekin oppilaille. Sen vuoksi oppilas voi tarvita tukiopetusta oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa. Oppilas tai huoltaja voi keskustella tukiopetuksen tarpeesta opettajan kanssa ja sopia järjestämisen ajankohdat. Opettajat voivat antaa tukiopetusta yksittäiselle oppilaalle tai ryhmälle oppilaita etäyhteyksillä. Opetuksessa voidaan antaa ohjeita ja tukea itsenäiseen työskentelyyn, käydä läpi tai kerrata opiskeltavia asioita yksilöllisesti suunniteltujen tehtävien ja ohjauksen avulla.

Kouluissa ollaan myös varauduttu tukiopetuksen tarpeeseen sen jälkeen, kun toiminta palaa normaaliksi lähiopetukseksi. Tuolloin tukiopetuksella voidaan vastata eri syistä, kuten sairastumisesta tai etäopiskelun ongelmista, johtuviin tuen tarpeisiin.
 

Erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana kotona opiskeleville oppilaille. Tehostua ja erityistä tukea tarvitsevaan oppilaaseen ja huoltajaan ollaan säännöllisesti yhteydessä, samoin niihin yleistä tukea saaviin oppilaisiin, joilla on oppimisvaikeuksia esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai kielissä. Erityisen tärkeää tiivis yhteyden pitäminen on niiden oppilaiden kanssa, joilla on toiminnan ohjauksen ongelmia tai muutoin vaikea työskennellä itsenäisesti.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tukea voidaan antaa sekä yksittäiselle oppilaalle että useamman oppilaan ryhmille. Tukea voidaan antaa mm. puheluiden, Skypen, Teamsin kautta sekä sähköpostia voidaan käyttää sen mukaan, mikä toimii parhaiten ja mitä välineitä oppilaalla ja huoltajalla on käytössään.

Erityisopettaja voi antaa opetusta etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti tukea tarvitseville oppilaille. Hänellä voi tämän lisäksi olla myös päivystysaikoja, jolloin kuka tahansa oppilas tai huoltaja voi olla häneen yhteydessä tuen tarpeesta tai muista asioista, joissa tarvitsevat neuvoja tai ohjausta.
 

Koulukuraattorit ja -psykologit oppilaiden tukena

Oppilashuollon psykologin ja kuraattorin palvelut ovat edelleen käytettävissä, vaikka työntekijät ovatkin siirtyneet etätyöhön poikkeustilanteen vuoksi.  Tapaamiset järjestetään etäyhteydellä (puhelimitse tai videoyhteydellä). Sekä oppilaat että vanhemmat voivat ottaa yhteyttä samalla tavoin kuin aiemminkin: Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostitse. Mahdolliset välttämättömät asiat hoidetaan kasvokkain ja niistä sovitaan työntekijöiden kanssa erikseen. Kuraattorin ja psykologin yhteystiedot löytyvät koulujen verkkosivuilta (ks. www.kuopio.fi/fi/kuopion-kaupungin-peruskoulut) sekä Kuopion kaupungin sivuilta www.kuopio.fi/oppilaan-ja-opiskelijan-tukipalvelut.

Psykologiin/kuraattoriin voi olla yhteydessä aina silloin, jos/kun:

 • tuntuu, että jokin asia mietityttää tai huolettaa esim. kaverisuhteet, välit vanhempiin, mieliala, koulumotivaatio ja ajanhallinnan pulmat.
 • tuntuu esimerkiksi, että ei saa mitään aikaan kotona, eikä läksyjen ja tehtävien teko onnistu, “eristysolot” ja korona-asiat ahdistavat jne. 
 • päivään ja läksyjen tekoon on vaikea löytää hyvää rytmiä, tulee riitoja vanhempien/sisarusten kesken tai some valtaa mielen ja ajatukset. Voidaan miettiä keinoja rentoutumiseen, mikäli se on tarpeen.
 • haluaa keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa. Voidaan tukea sosiaalisten suhteiden ja mielekkään tekemisen vahvistamisessa ja auttaa nuorta näkemään elämässä olevia positiivisiakin puolia.
 • vanhempi kaipaa tukea, ohjausta ja neuvontaa. 
   

Järjestöjen perhepalveluita poikkeustilanteessa

MLL

MLL:n Kuopion yhdistyksen perhekahvilat ja tapahtumat perutaan huhtikuun loppuun saakka. MLL:lla on kuitenkin esimerkiksi Facebookissa Perhetreffit-ryhmä, jossa voi päästä jakamaan vanhemmuutta, antaa ja saada vertaistukea ja tsempata toisiaan: https://www.facebook.com/groups/197074964926417/. Tähän suljettuun ryhmään ovat tervetulleita kaikenikäisten lasten vanhemmat.

Huolten, ahdistusten ja turhaumien kanssa ei pidä jäädä yksin. Soita, kirjoita tai chattaa vanhemmuuteen, lapseen tai nuoreen liittyvissä asioissa MLL:n maksuttomiin palveluihin. Voit myös varata etukäteen aikoja keskusteluun chatissa ammattilaisen kanssa:

Perheentalo

Kuopion perheentalon toiminta on suljettu 13.4. asti.

Jos kaipaat keskustelua, apua yksinäisyyteen tai neuvoja lasten kanssa olemiseen, Perheentalon työntekijät auttavat puhelimitse, WhatsApp-viestein ja sähköpostin kautta, katso tarkemmat ajat ja yhteystiedot: www.facebook.com/KuopionPerheentalo/

Puuhavinkkejä ja livetuokioita lapsiperheille tuotetaan myös Perheentalon Facebook-sivulle: www.facebook.com/KuopionPerheentalo/
 

Kuopion ensikotiyhdistys ry

Kuopion ensikotiyhdistys tekee muutoksia toimintaansa estääkseen koronaviruksen leviämistä. Toimintaa rajoitetaan ajalla 16.3.-31.4.2020 ja peruutuksia jatketaan, mikäli tilanne niin vaatii. Toimenpiteillä pyritään rajoittamaan viruksen leviämistä ja suojellaan ihmisiä.

Kuopion ensikotiyhdistyksen työntekijät ovat kuitenkin perheiden tukena myös poikkeusolojen aikana. Ensi- ja turvakotien liiton chat palvelee arkipäivisin 10-15 sekä muina erikseen ilmoitettavina aikoina: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/apua-verkossa/  

 • Pop-up etäkahvila: Poikkeuksellisessa tilanteessa saattaa välillä tuntua, että seinät kaatuvat päälle. Yksin asiat saattavat tuntua raskaammilta. Tule rupattelemaan vertaisten ja Kuopion ensikotiyhdistyksen henkilöstön kanssa. Kahvila on auki tiistaisin ja torstaisin klo 13-14 viikoilla 13 ja 14. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 044 369 7208.
 • Apua eronneille vanhemmille ja eroa pohtiville: Kuopion ensikotiyhdistys auttaa eroa harkitsevia, erotilanteessa olevia ja eron kokeneita vanhempia yhdessä Yhden vanhemman perheiden liiton kanssa. Jos parisuhteesi tilanne kiristyy koronan aikana, voit ottaa meihin yhteyttä. Tukea saa tällä hetkellä puhelimitse ja muilla etäyhteyksillä. Ota yhteyttä: 044 3697214 ja 0400 441708.
 • Väkivalta ja sen uhka: Älä jää yksin, jos koet väkivaltaa tai sen uhkaa lähisuhteessasi. Elämän tiivistyessä kotiin, myös uhkatilanteet saattavat kärjistyä. Voit olla meihin yhteydessä puhelimitse, WhatsAppilla tai tekstarilla. Huomioimme jokaisen tilanteen yksilöllisesti ja apumme on aina luottamuksellista. Ota yhteyttä: 044 369 7211, 044 369 721.
 • Tukea perheille, joissa päihteet haittaavat arkea: Autamme vanhempia ja perheitä, joissa päihteet haittaavat vanhemmuutta ja arkea. Pidetään tässäkin tilanteessa lapsen etu ensisijaisena. Ota meihin yhteyttä, jos perheesi tilanne mietityttää sinua. Pienikin huoli riittää. Pohditaan yhdessä, kuinka koko perheellä olisi hyvä olla. Tarjoamme keskusteluapua myös nimettömästi. Ota yhteyttä: 044 369 7215, 044 369 7208.
 • Tukea vauvan uniongelmiin ja synnytyksen jälkeisiin mielialahaasteisiin: Lapsiperheen arki tai uuden perheenjäsenen syntymä voivat kuormittaa joskus liikaa. Tarjoamme neuvontaa vauva- ja pikkulapsiperheille toistaiseksi puhelimitse ja yksilötapaamisissa. Ota yhteyttä: 044 369 7202.

Voit ottaa yhteyttä myös nettisivuilla olevan lomakkeen avulla, kellonajasta riippumatta: https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/apuasinulle/

Lisätietoja Kuopion ensikotiyhdistyksen toiminnasta poikkeusoloissa: https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/nyt-tarvitaan-tukea-ja-huolenpitoa-autamme-perheita-myos-poikkeusoloissa/