Tukea nuorille poikkeustilanteessa

Tällä sivulla kerrotaan Kuopion kaupungin palveluista nuorille poikkeustilanteessa:

Koronaviruksen aiheuttama erityistilanne kysyy jokaiselta perheen jäseneltä joustokykyä, kärsivällisyyttä ja epävarmuuden sietokykyä. Vanhempien voi olla haastavaa tukea lapsia koulutehtävien tekemisessä samaan aikaan, kun ovat itse joko työpaikalla tai yrittävät tehdä työtä etänä. Lisäksi myös se, että kaikki perheenjäsenet ovat yhtäkkiä huomattavan paljon yhdessä, voi monessa kodissa aiheuttaa ilmapiirin kiristymistä ja törmäyskurssille joutumista. Perheissä, joissa tilanne on jo valmiiksi haasteellinen, tämä poikkeustilanne saattaa pahentaa tilannetta.

On tärkeää, että koulunkäynnin ja arjen rytmi säilyy ja kaikki opiskelevat näissä oloissa parhaansa mukaan. Elämässä täytyy löytää tarpeeksi tilaa myös ns. mukavalle tekemiselle. Nuorelle kannattaa luoda melko selkeä lukujärjestys päivälle. Jos vanhempien ahdistus koulunkäynnin tukemisesta tuntuu suurelta, kannattaa ottaa yhteyttä opiskeluhuollon kuraattoriin tai psykologiin, kun taas oppimisasioissa tulee olla yhteydessä opettajaan/erityisopettajaan.

Niille lapsille, joille koulu on ollut turvaa ja tukea tuova elementti elämässä, tilanne on nyt erityisen vaikea. Videovälitteiset keskustelut kuraattorin tai psykologin kanssa tai chattaily nuorisotyöntekijän kanssa voivat tässä tilanteessa tuoda apua.

Muistattehan, että nuoren on hyvä olla yhteydessä kavereihin vain esimerkiksi somen kautta, muuten yhteen kokoontuminen ja julkisilla paikoilla liikkuminen ei ole suositeltavaa, varsinkaan isolla joukolla. Jos nuori kuitenkin liikkuu kaduilla, voi siellä tavata nuorisonohjaajia ja etsiviä nuorisotyöntekijöitä, jotka mielellään moikkaavat nuoria. Turvallisuussyistä muistetaan pitää turvaväli!
 

Luotettavaa tietoa koronatilanteesta löydät THL:n sivuilta ja Kuopion kaupungin sivuilta.
 

Kuopion nuorisopalvelut siirtyvät verkkoon ja jalkautuvat koronaviruksen takia

Koronan aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen, kaikki Kuopion nuorisotilat ovat kiinni. Nuorisopalvelut ei ole kuitenkaan kiinni ja nuorisonohjaajat voi tavata monipuolisesti verkossa, mm. Discordissa (lue lisää: Nuorisonohjaajat discordissa!), joka on tarkoitettu kommunikoinnin välineeksi pelatessa tai keskustelualustaksi muuhun toimintaan. Ohjaajat tavoittaa myös muilla nuorisotilojen some-kanavilla, katso tarkemmin tilojen omilta Po1nt-sivuilta (https://po1nt.fi/kuopio). Lisäksi nuorisonohjaajiin voi ottaa yhteyttä WhatsAppin kautta, tekstiviestein tai soittamalla.

Poikkeustilan aikana myös Po1ntin chat palvelee laajennetuilla aukioloajoilla ma-pe klo 12-22 ja la-su klo 15-18. Chatissa nuorella tai vanhemmalla on mahdollisuus keskustella nuorisonohjaajan tai muun asiantuntijan kanssa anonyymisti mieltä painavista asioista. ja Po1ntin Läksytuki on avoinna tavallisin aukioloajoin ti-to klo 16-18. Katso lisää: www.po1nt.fi/chat.

Nuorisotyöntekijät jalkautuvat nyt enemmän ja käyvät ulkona liikkuvien nuorten kanssa keskustelua siitä, miksi nyt tulee välttää turhaa ajanviettoa porukoissa. Nuoria kannustetaan koulutehtävien pariin, eikä tarkoituksena ole houkutella nuoria ulos tapaamaan nuorisotyöntekijää, vaan päinvastoin, kannustaa nuoria menemään kotiin. Monelle koulunkäynti etänä on haastavaa, joten on olennaista kehua ja kannustaa etäopiskeluun ja korostaa sen tärkeyttä. Jalkautuessa mainostetaan myös verkossa tapahtuvaa nuorisotyötä.
 

Tukiopetus ja erityisopetus etäopetuksessa

Kotona opiskeleminen saattaa olla haasteellista joillekin oppilaille. Sen vuoksi oppilas tai opiskelija voi tarvita tukiopetusta oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa. Oppilas tai huoltaja voi keskustella tukiopetuksen tarpeesta opettajan kanssa ja sopia järjestämisen ajankohdat. Opettajat voivat antaa tukiopetusta yksittäiselle oppilaalle tai ryhmälle oppilaita etäyhteyksillä. Opetuksessa voidaan antaa ohjeita ja tukea itsenäiseen työskentelyyn, käydä läpi tai kerrata opiskeltavia asioita yksilöllisesti suunniteltujen tehtävien ja ohjauksen avulla.

Kouluissa ollaan myös varauduttu tukiopetuksen tarpeeseen sen jälkeen, kun toiminta palaa normaaliksi lähiopetukseksi. Tuolloin tukiopetuksella voidaan vastata eri syistä, kuten sairastumisesta tai etäopiskelun ongelmista, johtuviin tuen tarpeisiin.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana kotona opiskeleville oppilaille. Tehostua ja erityistä tukea tarvitsevaan oppilaaseen ja huoltajaan ollaan säännöllisesti yhteydessä, samoin niihin yleistä tukea saaviin oppilaisiin, joilla on oppimisvaikeuksia esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai kielissä. Erityisen tärkeää tiivis yhteyden pitäminen on niiden oppilaiden kanssa, joilla on toiminnan ohjauksen ongelmia tai muutoin vaikea työskennellä itsenäisesti.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tukea voidaan antaa sekä yksittäiselle oppilaalle että useamman oppilaan ryhmille. Tukea voidaan antaa mm. puheluiden, Skypen, Teamsin kautta sekä sähköpostia voidaan käyttää sen mukaan, mikä toimii parhaiten ja mitä välineitä oppilaalla ja huoltajalla on käytössään.

Erityisopettaja voi antaa opetusta etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti tukea tarvitseville oppilaille. Hänellä voi tämän lisäksi olla myös päivystysaikoja, jolloin kuka tahansa oppilas tai huoltaja voi olla häneen yhteydessä tuen tarpeesta tai muista asioista, joissa tarvitsevat neuvoja tai ohjausta.

Yhteydenotot aina opettajan/koulun kautta: www.kuopio.fi/kuopion-kaupungin-peruskoulut ja www.kuopio.fi/kuopion-kaupungin-lukiot
 

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut poikkeustilanteessa

 • Oppilas- ja opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin palvelut ovat edelleen käytettävissä, vaikka työntekijät ovatkin siirtyneet etätyöhön poikkeustilanteen vuoksi.  Tapaamiset järjestetään etäyhteydellä (puhelimitse tai videoyhteydellä). Sekä oppilaat että vanhemmat voivat ottaa yhteyttä samalla tavoin kuin aiemminkin: Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostitse. Mahdolliset välttämättömät asiat hoidetaan kasvokkain ja niistä sovitaan työntekijöiden kanssa erikseen.
 • Kuopion opiskeluhuollon palvelut tavoittaa myös Po1nt-chatin kautta (www.po1nt.fi/chat) arkisin klo 10-12 välillä. Chat toimii anonyymisti ja vastaamassa on sekä perusopetuksessa että toisella asteella työskenteleviä kuraattoreita ja psykologeja. Klo 12 jälkeen chatissa vastaavat nuorisotyöntekijät. 
 • Osa Kuopion perusopetuksen kuraattoreista löytyy myös Instagramista. Seurantaan voi ottaa #kuopionkuraattorit. 2.asteella käytössä on edelleen myös Tukea toiseen -sivusto (https://tukeatoiseen.fi/) ja Instagram sekä Facebook-tili.
 • Oppilashuollon palveluista on laitettu kaikille huoltajille ja yläkoululaisille Wilma-viesti. Kuraattorin ja psykologin yhteystiedot löytyvät koulujen verkkosivuilta (ks. www.kuopio.fi/kuopion-kaupungin-peruskoulut) sekä Kuopion kaupungin sivuilta www.kuopio.fi/oppilaan-ja-opiskelijan-tukipalvelut.
 • Toisen asteen opiskelijat löytävät työntekijöiden yhteystiedot täältä: https://tukeatoiseen.fi/ota-yhteytta/psykologit-ja-kuraattorit/ sekä oppilaitosten sivuilta.


Psykologiin/kuraattoriin voi olla yhteydessä aina silloin, jos/kun:

 • tuntuu, että jokin asia mietityttää tai huolettaa esim. kaverisuhteet, välit vanhempiin, mieliala, koulumotivaatio, päihteet, ajanhallinnan ja elämänhallinnan pulmat.
 • poikkeustilanne herättää kysymyksiä ja pohdintoja arkisiin asioihin liittyen erityisesti itsenäisesti asuvalla nuorella - etsitään tarvittaessa luotettavaa tietoa yhdessä arjessa selviämiseen!
 • tuntuu esimerkiksi, että ei saa mitään aikaan kotona, eikä läksyjen ja tehtävien teko onnistu, “eristysolot” ja korona-asiat ahdistavat jne. 
 • päivään ja läksyjen tekoon on vaikea löytää hyvää rytmiä, tulee riitoja vanhempien/sisarusten kesken tai some valtaa mielen ja ajatukset. Voidaan miettiä keinoja rentoutumiseen, mikäli se on tarpeen.
 • haluaa keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa. Voidaan tukea sosiaalisten suhteiden ja mielekkään tekemisen vahvistamisessa ja auttaa nuorta näkemään elämässä olevia positiivisiakin puolia.
 • vanhempi kaipaa tukea, ohjausta ja neuvontaa. 
   

Kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut poikkeustilanteessa

Perusopetuksen oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin myös etäopetuksessa. Vaikka koulut ja oppilaitokset ovat pääosin suljettuina, voidaan yksittäisiä oppilaita, opiskelijoita ja perheitä tavata sopimuksen mukaan.

Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon palvelut on tällä hetkellä keskitetty vastaanottojen ja puhelinpalvelujen osalta muutamiin toimipisteisiin. Tällä hetkellä oppilaiden laajat ja määräaikaiset terveystarkastukset ovat tauolla. Myös opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat tällä hetkellä supistettuina. Opiskelijoiden terveystarkastukset ja avovastaanottopalvelut ovat tauolla. Puhelinpalvelua on puolestaan lisätty.

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan näin poikkeustilanteessa terveystarkastuksissa tai muissa tapaamisissa todetut kontrollit (esim. ryhti, kasvunseuranta, verenpaine) sekä tarjotaan lapsille, nuorille ja perheille tukea joko puhelimitse tai vastaanotoilla. Kontrollien osalta terveydenhoitajat ovat perheisiin yhteydessä puhelimitse ja pyytävät tulemaan vastaanotolle. Vastaanottopaikkana voi poikkeustilanteessa olla muu kuin oma koulu. Mikäli perhe kieltäytyy vastaanotosta, on huoltajien velvollisuus järjestää lapselle tai nuorelle kontrolliaika palveluiden normalisoituessa. Tämä tieto myös kirjataan oppilaan potilastietojärjestelmään.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa huolehditaan edelleen maksuttoman raskauden ehkäisyn toteutumisesta alle 25-vuotiaille kuopiolaisille. Opiskeluterveydenhuolto toteuttaa lisäksi puolustusvoimien ennakkoterveystarkastukset (kutsunnat).

Vastaanottoajoille otetaan oppilaat, opiskelijat ja perheet vain silloin, kun kenelläkään ei ole hengitystieoireita.

Kouluterveydenhoitajat ja opiskeluterveydenhoitajat tavoittaa samoista puhelinnumeroista kuin tähänkin saakka. Yhteydenotot pyydämme mieluiten puhelimitse, koska terveydenhoitajia on tällä hetkellä muissa toiminnoissa sijoitettuina, eivätkä pysty lukemaan säännöllisesti Wilma-viestejä. Katso yhteystiedot: www.kuopio.fi/kouluterveydenhuolto ja www.kuopio.fi/opiskelijoiden-terveydenhuolto
 

Nuorten mielenterveyspalvelut

Nuorten vastaanotto Sihti palvelee kuopiolaisten ja Kuopiossa opiskelevien nuorten aikuistumiseen ja yleisesti mielenterveyteen liittyvissä asioissa myös poikkeustilanteessa. Sihtiin voi hakeutua esimerkiksi koulunkäyntiin, opiskeluun, aikuistumiseen ja ihmissuhteisiin sekä mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa. Sihdissä pohditaan ratkaisuja nuoren mieltä askarruttaviin ongelmiin sekä selvitellään tarvetta jatkotutkimukseen ja hoitoon yhdessä muiden perusterveydenhuollon tahojen kanssa.

Lisätietoja: www.kuopio.fi/mielenterveys   

Yhteydenottopyyntö Yhteydenottopyyntö

 • Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille. Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.

Järjestöjen tukea nuorille Järjestöjen tukea nuorille