Tukihenkilötoiminta


Kuopiolaisissa perheissä on paljon lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tuekseen vierellä kulkevan turvallisen ja luotettavan aikuisen kodin ulkopuolelta. Lapsella tai nuorella voi tällöin olla elämässään esimerkiksi sellaisia haasteita, joita on vaikea ratkoa oman vanhemman kanssa. Perheeltä voi myös puuttua omat luontaiset tukiverkot.

Kuopion kaupungin perhepalvelut pyrkii vastaamaan tähän perheiden tarpeeseen kouluttamalla vapaaehtoisia, jotka haluavat toimia lapsen tai nuoren tukihenkilöinä.

Tukihenkilötoiminta on ongelmia ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään tukemaan lapsen tai nuoren sekä koko perheen hyvinvointia. Tavoitteet asetetaan jokaiselle tukisuhteelle erikseen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tukihenkilö voi olla esimerkiksi kuuntelija, kaveri vapaa-ajalle, koulutehtävissä auttaja tai kaverisuhteissa tukija. Yleensä tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta 2-4 kertaa kuukaudessa, pääasiassa kodin ulkopuolelle suuntautuneessa toiminnassa.

Uusia tukihenkilöitä tarvitaan jatkuvasti. Tuen tarpeessa olevia lapsia on paljon ja erityisesti miespuolisista tukihenkilöistä on pula, sillä monessa perheessä kaivataan miehen mallia. Tukihenkilötoimintaan voivat tulla kaikenikäiset aikuiset, erityisosaamista tai tiettyä ammattikoulutusta ei tarvita. Riittää, että kykenee kuuntelemaan lasta, huomioimaan hänen tarpeitaan ja sitoutumaan toimintaan.

Tukihenkilöt käyvät työnsä tueksi erillisen koulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata lapsia ja nuoria eri elämäntilanteissa, heidän omine tarpeineen ja toiveineen. Koulutus koostuu luennoista, keskusteluista ja toiminnallisista tehtävistä. Koulutuksen jälkeen tukihenkilöt saavat toiminnalleen tukea, koulutusta ja ohjausta tukihenkilökoordinaattoreilta. Toiminnasta saa myös palkkion sekä kulukorvauksen.

Seuraavat tukihenkilökoulutukset:
 

  • 1.-2.10.2022 klo 9.30-15.00.
    Turvalinkki, Kasarminkatu 2, katutaso, Kuopio

  • Sisältönä muun muassa yleistä tietoa tukihenkilötoiminnasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata lapsia ja nuoria eri elämäntilanteissa, heidän omine tarpeineen ja toiveineen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 26.9.2022 mennessä:


Hanna Borgelin
puh. 044 718 3325
hanna.borgelin(at)kuopio.fi

Yasemin Piel
puh. 044 718 4916
yasemin.piel(at)kuopio.fi

 

Lisätietoja tukihenkilökoulutuksista Lisätietoja tukihenkilökoulutuksista

Hanna Borgelin, puh. 044 718 3325, hanna.borgelin(at)kuopio.fi
Yasemin Piel, puh. 044 718 4916, yasemin.piel(at)kuopio.fi