Tukiperhetoiminta


Tukiperhetoiminta on tavoitteellista toimintaa lapsen ja hänen perheensä tukemiseksi silloin, kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja kun perheeltä puuttuvat sukulaisten ja ystävien muodostamat luonnolliset, auttavat tukiverkot. Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen tukitoimi. Tukea voi myös saada lastensuojelullisin perustein.

Tukiperhetoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen sekä tuettavan että tukijan osalta. Tukiperheeltä edellytetään vakaata elämäntilannetta ja sitoutumista toimintaan. Sen tulee olla koko perheen yhteinen päätös.

Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea perhettä niin, että perhe jatkossa selviytyy omin voimavaroin. Tukiperheessä lapselle tarjotaan huolenpitoa sekä tavallista ja turvallista arkea.  Tavoitteena on näin tukea lapsen omaa vanhempaa antamalla hänelle aikaa omien voimavarojensa lisäämiseen.

Tukiperhettä voi hakea yksinhuoltaja vanhemmuuden jaksamisen tueksi, jos hänellä ei ole verkostoa arjen tukena, sekä silloin, jos lapsi ei tapaa etävanhempaansa. Vanhempi voi hakea tukiperhettä ottamalla itse yhteyttä sosiaalihuoltoon (ohjaus ja neuvonta, puh. 044 718 3729) tai esimerkiksi yhdessä neuvolan työntekijän kanssa.

Kuka voi ryhtyä tukiperheeksi?


Tukiperhe on tavallinen perhe, pariskunta tai yksi asuva henkilö, jolla on kiinnostusta hoito-, ja kasvatustyöhön, aikaa ja tilaa lapselle, kykyä ja halua vastata lapsen tarpeisiin, yhteistyökykyä toimia lapsen perheen verkostojen kanssa, kykyä erilaisuuden kohtaamiseen, joustavuutta, pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta sekä myönteisyyttä ja avoimuutta.

Lapset ovat tukiperheissä keskimäärin yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tukiperheessä puuhataan monenlaista, ihan tavallisia arkipäivän asioita. Lapselle on usein tärkeintä, että tukivanhemmat antavat hänelle aikaa ja huomiota.

Tukiperhe on vaitiolovelvollinen lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa. Toiminnan alkaessa laaditaan tukiperhesopimus. Sopimus laaditaan yhdessä oman perheen, tukiperheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Mitä tukiperhe saa tukiperheenä toimimisesta?


Tukiperheenä toimiminen antaa tukiperheelle vaihtelua, hyvän mielen, uusia merkityksellisiä ihmissuhteita, kaverin omalle lapselle ja mahdollisuuden auttaa muita lapsiperheitä. Tukiperheenä toimimista saattaakin syntyä elämäntapa.

Kuopion kaupunki tarjoaa tukiperheille vankan tuen. Kuukausittain on tukiperhe-iltoja, joissa tukiperhe saa ohjausta valmennusta ja vertaistukea. Virkistyspäiviä on 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi tukiperhetoiminnasta maksetaan pieni palkkio ja kulukorvaus sekä mahdolliset matkakorvaukset.

Mikäli sinulla on kysyttävää tukiperhetoiminnasta tai olet kiinnostunut toimimaan tukiperheenä, ota yhteyttä!

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto
Tukiperhetoiminnasta vastaava sosiaaliohjaaja
Merja Karppinen, 044 718 3804
tukiperheet@kuopio.fi           

Postiosoite:
Viestikatu 1-3, 3.krs, 70600 Kuopio

www.facebook.com/tukiperheet