Tupakkatuotteiden myynti


Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä vain elinkeinonharjoittaja, jolla on myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden hankinnalle jälleenmyyntiin tukkumyynnistä. Kuopiossa tupakanmyyntiluvat käsittelee Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto.

Sähköiseen hakemiseen tarkoitetun hakemuslomakkeen ohjeineen löydät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internet-sivuilta. Sähköinen hakemus ohjautuu automaattisesti myyntiluparekisteriin ja tupakanmyyntipisteen sijaintikunnalle.

Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Tupakkalain mukainen tupakan myyntilupahakemuksen käsittelyaika on 40 vrk.

Kuopion kaupunki perii luvan myöntämisestä ja myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

Nikotiinivalmisteiden myynti


Nikotiinivalmisteita saa myydä kunnan myöntämän luvan perusteella valvotusti yli 18-vuotiaille. Kuopiossa nikotiinivalmisteiden myyntiluvat käsittelee Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto.

Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Lääkelain (395/1987) mukaisen nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuksen käsittelyaika on 30 vrk.

Kuopion kaupunki perii luvan myöntämisestä ja myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristöterveystarkastaja
Jyrki Hänninen
044 718 2284
jyrki.hanninen(at)kuopio.fi

Tupakkatuotteiden myyntilupa Tupakkatuotteiden myyntilupa

Nikotiinivalmisteiden myyntilupa Nikotiinivalmisteiden myyntilupa