Miten turvapalvelut käynnistyvät


Turvapalvelu alkaa aina palvelutarpeen arvioinnilla. Parhaiten tämä onnistuu olemalla yhteydessä vanhusten palveluohjaukseen: www.kuopio.fi/ikaihmiset2.

Palveluohjaaja arvioi asiakkaan tilanteen ja tarpeiden perusteella, onko turvapalvelu sopiva ratkaisu asiakkaalle ja täyttyvätkö turvapalvelun myöntämisperusteet, ks. myöntämisperusteet
Palvelun myöntäminen vahvistetaan kirjallisella palvelu- ja maksupäätöksellä.

Hoitava yksikkö voi arvioida niiden asiakkaiden palvelujen tarvetta, jotka ovat jo kotihoidon asiakkaita tai asuvat Kuopion kaupungin asumisyksikössä. Tarvittaessa arviointi voidaan tehdä yhteistyössä palveluohjaajan kanssa.

Asiakkaan on mahdollista hankkia turvapalvelut myös haluamaltaan yksityiseltä turvapalvelutuottajalta. Palveluohjaajilta saa tietoa alueen yksityisistä turvapalvelutuottajista tai tietoa voi etsiä internetistä.

Turvapalvelun piirissä


Turvapalvelu käynnistyy siitä päivästä, kun turvalaitteet asennetaan asiakkaan kotiin. Jokaiselle turvapalveluasiakkaalle asennetaan ulko-oveen sähkölukko. Lisäksi asiakkaan tulee luovuttaa turvapalvelulle yksi asuntonsa avain. Asennuksen yhteydessä asiakasta saa opastusta laitteiden käytössä.

Kun asiakas tekee turvahälytyksen, ohjautuu hälytys ja puheyhteys turvapuhelimen kautta Kuopion kaupungin kotihoidon turvahälytyskeskukseen. Turvahälytyspäivystäjät ottavat hälytyksiä vastaan ympärivuorokautisesti.

Turvahälytyspäivystäjä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa avuntarvetta ja lähettää auttajan asiakkaan kotiin. Joskus asia voidaan ratkaista myös keskustelemalla turvapuhelimen puheyhteydellä.

Turva-auttajakäynnit tekee pääsääntöisesti kotihoidon turvapartio. Palvelutaloissa ja kuntaliitosalueilla turva-auttajakäynnit tekee alueen kotihoito ja asumispalvelussa oma henkilökunta. Jos asiakkaalla on hätätilanne, turvahälytyskeskus voi hälyttää paikalle myös ensihoidon, pelastuslaitoksen tai poliisin. Tarve arvioidaan aina hälytyksen perusteella. 

Turvahälytyskeskus seuraa myös turvalaitteiden toimintaa etäyhteydellä ja tarvittaessa järjestää laitehuollon.

Kun turvapalvelulle ei ole enää tarvetta, käynnistyy palvelun päättäminen yhteydenotolla oman alueen kotihoidon tai asumisyksikön hoitajiin tai vanhusten palveluohjaukseen. Laitteiden (turvalaitteiden ja sähkölukon) poistoaikataulu sovitaan erikseen. Asiakas saa avaimensa takaisin laitteiden poiston yhteydessä.