Tutkimusyhteistyö

Ohjeet tutkimusluvan hakijalle

 

 1. Varmista tutkimuksen toteuttamismahdollisuudet ottamalla yhteys Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon ylihoitajaan, joka ohjaa sinua eteenpäin.
   
 2. Jos aiot kerätä asiakas- tai potilastietoja sensitiivisiltä aihealueilta, hae lausuntoa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettiseltä toimikunnalta.
 3. Mikäli tallennat henkilötietoja, tarvitset myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen.
   
 4. Täytä tutkimuslupahakemus./perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

  (Kasvun ja oppimisen palvelualueen tutkimuslupahakemus)
   

Tutkimuslupahakemuksen liitteenä tulee olla:

 • Tutkimussuunnitelma (enintään 6 sivua)
 • Tutkimuksen kohteena oleville henkilöille jaettavat tiedotteet / lomakkeet:
  • Tiedote tutkimuksesta ja Tietoon perustuvan suostumuksen lomake
  • Mahdollinen kyselylomake, haastattelulomake tms.
  • Tiedote tutkimukseen osallistuvalle henkilöstölle
 • Tutkimuseettisen toimikunnan lausunto, mikäli sellainen tarvitaan
 • Rekisteriseloste, mikäli sellainen tarvitaan

Tutkimusluvan käsittelyyn tulee varata aikaa 3-4 viikkoa, lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin käsittelyyn tulee varata vähintään neljä viikkoa.

Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon antamat tutkimusluvat ovat maksuttomia.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä ei kerätä asiakas- tai potilasaineistoja, vaan toivomme opinnäytetöiden painottuvan kehittämistoimintaan. Jos ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä kerätään aineistoja henkilöstöltä, noudatetaan edellä esitettyä tutkimuslupakäytäntöä.

5. Esittele tutkimustulokset tutkimuksen kohdeyksikössä ja toimita omakustanteiset tutkimusraportit kohdeyksikköön. Toimita myös tutkimusraportti tai tiivistelmä tutkimustuloksesta perusturvan ja terveydenhuollon kirjaamoon; perusturvajaterveys(a)kuopio.fi.

Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppanit