Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Sosiaalipäivystyspäivät Kuopiossa 18.-19.9.2019

- Ruohonjuuritasolla –teemassa korostuu käytännön työ

Valtakunnalliset sosiaalipäivystyspäivät järjestetään tänä vuonna yhdeksännen kerran 18.-19.9.2019, jolloin tapahtumapaikkana on Kuopio. Päivien Ruohonjuuritasolla-teemassa korostuu käytännön työ, asiantuntijuus ja yhteisöllisyys. Sosiaalipäivystys on kasvanut yhdeksi tärkeäksi osaksi kuntien monialaista turvallisuustoimintaa.

Aiheina sosiaalipäivystyspäivillä ovat muun muassa suuronnettomuudet, radikalisoituminen, moniviranomaisyhteistyö, perhe- ja lähisuhdeväkivalta, vanhusten elämä, vapaaehtoistyö ja asiakkaan oikeusturvan toteutuminen sosiaalipäivystystilanteessa. Osallistujat saavat uusinta tietoa työhönsä ja pääsevät jakamaan kokemuksiaan alan ammattilaisten kanssa.

Tilaisuuteen on tulossa kymmenen näytteilleasettajaa. Osanottajia on ympäri Suomea yhteensä 140 ja luennoitsijoita kymmenen. Itä-Suomen yhteistyö tuo tapahtumaan enemmän näkyvyyttä kuin aiempina vuosina.

Yhtenä tärkeänä osana sosiaalipäivystyspäiviä on Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekeskus Sote-tiken toiminnan esittely. Sote-tikessä toimii ensihoidon kenttäjohto, Kuopion kotihoidon turvapalvelut ja sosiaalipäivystys. Tilannekeskus sijaitsee Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteydessä.

Tapahtuman yhteyteen on linkitetty työhyvinvointi ja yhteisöllisyys eri tavoin, mm. tilaisuuden miljöössä ja tarjoilussa. Päivien aikana kehitetään käytännön yhteistyötä ja verkostoidutaan. Osanottajat työskentelevät sosiaalipäivystyksessä, joka on valtakunnallisesti vahvan kehittämisen kohteena. Sosiaalipäivystys on nykyään murroksessa ja muuttunut lähes kaikkialla Suomessa ympärivuorokautiseksi. Se on yksi turvallisuusviranomainen ja tärkeä osa kunnan valmiussuunnittelua.

Kuopion kaupunki tukee tapahtumaa tilankäytössä ja tarjoilussa. Sosiaalipäivystyspäivien iltavastaanotto järjestetään Kuopion kaupungintalolla ja sitä isännöi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Raassina.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kuopion kaupunki, Siun sote ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain