Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Vammaispalveluiden päivä- ja työtoiminta keskeytetään koronatilanteen johdosta

Julkaistu 15.3.2020

Kuopion kaupunki tiivistää varotoimia vammaispalveluiden asiakkaiden suojelemiseksi koronavirustartunnalta. Vammaispalveluissa keskeytetään ryhmämuotoinen päivä- ja työtoiminta vaiheittain maanantaista 16.3.2020 lähtien. Toiminnan keskeyttäminen koskee seuraavia yksiköitä: Savotalon, Maljapuron, Kivelän, Jukolan (Maaninka) ja Hevoshaan (Juankoski) päivätoimintakeskus.

Maanantaina 16.3.2020 kaupungin omissa asumisyksiköissä asuvat kaupungin päivä- ja työtoiminnassa käyvät asiakkaat jäävät pois toiminnasta. Tiistaina 17.3.2020 palvelu keskeytyy myös muilta päivä- ja työtoiminnan asiakkailta.

Mikäli asiakas on avotyössä kaupungin ulkopuolisessa yksikössä, hän voi mennä töihin omaan työpaikkaansa, ellei työpaikasta ole annettu muuta ohjeistusta.

Kaupungin päivä- ja työtoiminnan yksikön henkilöstö ottaa maanantain aikana yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin ja omaisiin. Tarvittaessa asiakas tai omainen voi itsekin ottaa yhteyttä maanantaista 16.3.2020 alkaen omaan päivä- ja työtoiminnan yksikköönsä, mikäli tilanteesta on kysyttävää tai perhe tarvitsee välttämätöntä apua arjen järjestelyihin päivä- ja työtoiminnan keskeytymisen vuoksi.

Vammaispalveluissa seurataan tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä, joilla pyritään suojaamaan niin asiakkaita kuin henkilöstöä. Mahdollisista tulevista muutoksista tästä tilanteesta johtuen tiedotetaan aina tarvittaessa.

Mahdollisissa tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä vammaispalvelujen ja päivätoiminnan omiin työntekijöihin.

 

Seuraa kaupungin viestintää koronavirus-tilanteesta verkkosivultamme www.kuopio.fi/tietoa-koronaviruksesta