Valtuustoaloitteet


Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle, joka ilmoittaa aloitteen vastaanotetuksi.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteista johtuvat toimenpiteet päätetään siinä toimielimessä, jolla on lain, hallinto- tai toimintasäännön perusteella toimivalta asiassa. Kaupunginhallituksen tulee viedä valtuustoaloitetta koskeva asia viipymättä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto voi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Mikäli toimivalta asiassa kuuluu kaupunginvaltuustolle, asia viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Valtuustoaloitteet löytyvät valtuustokokousten pöytäkirjojen liitteistä. Kokouspöytäkirjat 22.5.2017 saakka löytyvät täältä ja 12.6.2017 alkaen täältä.

Vuoden 2019 valtuustoaloitteet
 

 • 18.11.2019 Valtuustoaloite / Kuopion keskustan ruutukaupunkialueen pyöräteiden parempi merkitseminen - Markku Rossi ym.
 • 9.9.2019 Valtuustoaloite / Walkers "Wauton" auton hankkiminen Kuopion kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön, etsivä nuorisotyön tueksi - Kari Hartikainen ym.
 • 9.9.2019 Valtuustoaloite / Pysäköintivalvojien lisäkouluttaminen busseihin lipuntarkastajiksi - Ritva Hakulinen ym.
 • 9.9.2019 Valtuustoaloite / Lukutaidon vahvistamisen aloittaminen Kuopiossa teatterin ja draaman keinoin - Kokoomuksen Kuopion valtuustoryhmä ym.
 • 10.6.2019 Valtuustoaloite / Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden tueksi muodostettavan NEPSY-tukityömuodon perustamiseksi Kuopion kaupungin palvelujärjestelmään - Iris Asiakainen ja Laura Meriluoto ym.
 • 10.6.2019 Valtuustoaloite / Toimintaedellytysten turvaaminen Taidekaruselli-toiminnalle - Matti Sariola ja Jaakko Kosunen ym.
 • 20.5.2019 Valtuustoaloite / Parisuhteiden varhainen tuki Kuopion kaupungissa - Hanna Happonen ym.
 • 18.3.2019 Valtuustoaloite / Kuopion kaupunkistrategian täydentäminen liitoskuntien kuntakeskusten sekä kaupungin maaseutualueiden osalta - Keskustan valtuustoryhmä ym.
 • 18.3.2019 Valtuustoaloite / Oppimateriaalilainaamotoiminnan aloittaminen Kuopiossa - Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.
 • 18.3.2019 Valtuustoaloite / Lukio- ja ammatillisen opintojen maksullisuuden poistamiseksi - SDP:n valtuustoryhmä ym.
 • 18.3.2019 Valtuustoaloite / Suolistosyövän seulonnan aloittaminen Kuopiossa - Vihreiden valtuustoryhmä ym.
 • 18.3.2019 Valtuustoaloite / vanhusten palveluasumisen ym. hoivakiinteistöjen omistaminen ja hoivapalveluiden sekä oheispalveluiden tuotanto palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa - Vihreiden valtuustoryhmä ym.
 • 11.2.2019 Valtuustoaloite / Palvelu- ja hankintasuunnitelman päivittäminen - Neeta Röppänen ym.
 • 11.2.2019 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin maaseututaajamien pysäköintikiekkoparkkialueiden muuttaminen pysäköintikiekottomiksi parkkialueiksi - Minna Reijonen ym.
 • 11.2.2019 Valtuustoaloite / Hyperhiihto- ja supersyysloman tapahtumien saavutettavuuden parantaminen - Allu Koskinen ym.
 • 11.2.2019 Valtuustoaloite / "Koulupsyykkarien" virkojen perustaminen perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle - Tuula Väätäinen ja Marja Berg ym.

Valtuustoaloitteet vuosittain Valtuustoaloitteet vuosittain