Valtuustoaloitteet


Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle, joka ilmoittaa aloitteen vastaanotetuksi.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteista johtuvat toimenpiteet päätetään siinä toimielimessä, jolla on lain, hallinto- tai toimintasäännön perusteella toimivalta asiassa. Kaupunginhallituksen tulee viedä valtuustoaloitetta koskeva asia viipymättä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto voi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Mikäli toimivalta asiassa kuuluu kaupunginvaltuustolle, asia viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Valtuustoaloitteet löytyvät valtuustokokousten pöytäkirjojen liitteistä. Kokouspöytäkirjat 22.5.2017 saakka löytyvät täältä ja 12.6.2017 alkaen täältä.

Vuoden 2018 valtuustoaloitteet
 

 • 10.12.2018 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin talouden tasapainottaminen keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja - Kuopion Kokoomuksen valtuustoryhmä
 • 3.12.2018 Valtuustoaloite / Ruuan jakeluun toimivat ja terveelliset tilat - Tuula Väätäinen ym.
 • 3.12.2018 Valtuustoaloite / Kokeilu kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille v. 2020 - Tuula Savolainen ym.
 • 22.10.2018 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastopoliittisen ohjelman päivittäminen - Vihreä valtuustoryhmä ym.
 • 22.10.2018 Valtuustoaloite / Asumispalvelupaikkojen odottajille tarpeenmukaiset palvelut - Iris Asikainen ym.
 • 17.9.2018 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja koulupäivien päättymisten yhteensovittaminen - Kari Loponen, Tuula Savolainen ym.
 • 17.9.2018 Valtuustoaloite / Puheterapeutin koulutuksen järjestämisen edesauttaminen Kuopioon - Minna Reijonen ym.
 • 17.9.2018 Valtuustoaloite / Suunnitelman laatiminen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi tapahtumakaupunkina - Kuopion Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.
 • 17.9.2018 Valtuustoaloite / Ohjelman laatiminen Kuopion kaupungin 60 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi - Björn Cederberg ym.
 • 17.9.2018 Valtuustoaloite / Pienten koululaisten kesäaikainen huolenpito - Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä ym.
 • 17.9.2018 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin kevyen liikenteen väylien käytön ja turvallisuuden parantaminen - Irja Sokka ym.
 • 14.5.2018 Valtuustoaloite / Tuki vanhemmuutta harkitseville – Keskustan valtuustoryhmä ym.
 • 14.5.2018 Valtuustoaloite / Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa – Vihreiden valtuustoryhmä ym.
 • 14.5.2018 Valtuustoaloite / Puheterapiapalvelun saatavuus Kuopion kaupungissa – Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
 • 14.5.2018 Valtuustoaloite / Huumeista vapaa Kuopio – Samuli Voutila ym.
 • 26.3.2018 Valtuustoaloite julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tarkastelusta Kuopiossa – SDP-valtuustoryhmä ym.
 • 26.3.2018 Valtuustoaloite / Kylätalolinjauksen laatiminen – Aleksi Eskelinen ym.
 • 12.2.2018 Valtuustoaloite / Kuopion neuvoloissa häkämittarit käyttöön raskauden seurannassa – Nelli Berg-Väänänen ym.
 • 12.2.2018 Valtuustoaloite / Kuopion puistot, lammet ja niiden lähiympäristöt virkistyskäyttöön ja kuopiolaisten ”virallisiksi olohuoneiksi” – Vihreiden valtuustoryhmä ym.
 • 12.2.2018 Valtuustoaloite / Vuoden 1918 sisällissodan punavankileirin muistolaatta kasarmialueelle – SDP valtuustoryhmä ym.

Valtuustoaloitteet vuosittain Valtuustoaloitteet vuosittain