Vammaisten asumispalvelut


Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Palveluasumista voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin. Asiakas maksaa vuokran ja muut normaalit asumisen ja elämisen kustannukset. Palveluasumiseen liittyvät tukitoimet ovat asiakkaalle maksuttomia. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen toteutetaan Kuopiossa ostopalveluna.

Kehitysvammaisten asumispalvelut


Kehitysvammaisen omasta palvelutarpeesta riippuu millaista asumispalvelua hän tarvitsee. Asumista järjestetään kaupungin omissa asumisyksiköissä ja lisäksi palvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

ARA-asunnot
 

Kuopion kaupungilla on asumispalveluissa arava- ja korkotukivuokra-asuntoja, ARA-asuntoja, vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille. Asumispalvelujen myöntäminen erityisryhmien asiakkaille perustuu hakijoiden palvelutarpeenarviointiin sekä varallisuuden ja tulojen selvittämiseen (Liitteet toimitettava hakemuksen yhteydessä). Asumispalveluja ovat tukiasuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Sähköinen ARA-asuntohakemus

 

 

Kuopion kaupungin omat kehitysvammaisten asumisyksiköt Kuopion kaupungin omat kehitysvammaisten asumisyksiköt

Maljapuron palvelukoti.
Museokatu 16, 70100 Kuopio
044 718 1206

Puusepän asumisyksikkö
Suokatu 14, 70100 Kuopio
044 718 1769

Hevoshaan tukiasunnot
Uudispellontie 2
73500 Juankoski
044 718 8997, 044 718 8920