Vanhat rakennuslupapiirustukset

Arkistoidut rakennuslupa dokumentit

Lupapiste Kauppa


Tarvitsetko kohteen rakennuslupadokumentit käyttöösi heti? Onnistuu helposti! Lupapiste Kaupan kautta voit hankkia rakennus- ja toimenpidelupiin liittyviä arkistoituja digitaalisia dokumentteja milloin haluat. Uutta digitaalista aineistoa kertyy kauppaan koko ajan ja sitä on saatavilla seuraavasti :

  • Kaikki lupapäätökset ja -piirustukset vuodesta 2015 eteenpäin
  • Em. lupien loppukatselmuspöytäkirjat, jos loppukatselmus on pidetty
  • Lupapisteen kautta haettujen lupien arkistoidut dokumentit
  • Ruutukaava-alueen lupa-asiakirjat kaupunginosista 1, 2 ja 3. Kaupunginosan 4 asiakirjoja digitoidaan parhaillaan.

Dokumentit ovat saatavissa pdf/a formaatissa. Kysymyksiä digitoidusta aineistosta voit lähettää sähköpostitse: rakennusvalvonta@kuopio.fi

Asiakirjatilaukset kaupunginarkistosta


Loppukatselmoitujen kohteiden asiakirjoja, joita ei vielä ole sähköisessä muodossa saatavilla, voi tilata katsottavaksi tai kopioitavaksi kaupunginarkistosta. Kaupunginarkiston kautta voit tilata myös liitoskuntien aineostoja.

Tilaukset voi tehdä

Keskeneräisten hankkeiden rakennuslupa dokumentit

Jos hanke on vielä loppukatselmoimatta ja lupa on haettu ennen 1.1.2015, lupadokumentit ovat rakennusvalvonnan käsiarkistossa. Aineistopyyntöjä kyseisestä aineistosta voit lähettää sähköpostitse: rakennusvalvonta@kuopio.fi