Vanhat rakennuslupapiirustukset

Arkistoidut rakennuslupa dokumentit

Lupapiste Kauppa


Tarvitsetko kohteen rakennuslupadokumentit käyttöösi heti? Onnistuu helposti! Lupapiste Kaupan kautta voit hankkia rakennus- ja toimenpidelupiin liittyviä arkistoituja digitaalisia dokumentteja milloin haluat. Uutta digitaalista aineistoa kertyy kauppaan koko ajan ja sitä on saatavilla seuraavasti :

  • Kaikki lupapäätökset ja -piirustukset vuodesta 2015 eteenpäin
  • Em. lupien loppukatselmuspöytäkirjat, jos loppukatselmus on pidetty
  • Lupapisteen kautta haettujen lupien arkistoidut dokumentit
  • Ruutukaava-alueen lupa-asiakirjat kaupunginosista 1, 2 ja 3. Kaupunginosan 4 asiakirjoja digitoidaan parhaillaan.

Dokumentit ovat saatavissa pdf/a formaatissa. Kysymyksiä digitoidusta aineistosta voit lähettää sähköpostitse: rakennusvalvonta@kuopio.fi

Asiakirjatilaukset kaupunginarkistosta


Loppukatselmoitujen kohteiden asiakirjoja, joita ei vielä ole sähköisessä muodossa saatavilla, voi tilata katsottavaksi tai kopioitavaksi kaupunginarkistosta. Kaupunginarkiston kautta voit tilata myös liitoskuntien aineostoja.

Tilaukset voi tehdä