Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta


Vapaaehtoistoiminta on omista arvoista lähtevää, toisten ihmisten, yhteisöjen tai ympäristön hyväksi tehtyä työtä, jota ei tehdä rahallista korvausta vastaan. Vapaaehtoistoiminta tuottaa yleistä hyvää ja lisäarvoa kaikille osallisille ja on merkki tekijänsä halusta vaikuttaa ja osallistua. Vapaaehtoistyö lisää myös tekijän omaa elämänlaatua ja on siten erityisen suositeltavaa kaikille.

Vapaaehtoistyo.fi/kuopio -sivustolla voit tarjota tai hakea vapaaehtoistyötä Kuopiossa. Vapaaehtoistoimintaa voi löytää myös pohjoissavolaiset.fi -sivuston Kuopion kuntasivuilla.

Vertaistoiminta on vapaaehtoistoimintaa, joka perustuu omaan elämänkokemukseen, elämäntaitoihin ja persoonallisuuteen. Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat yleensä sekä tukijoina että tuettavina.

Myös Kuopion kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan.

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu


Pohjoissavolaiset.fi –järjestötietopalvelu löytyy osoitteesta www.pohjoissavolaiset.fi. Sivusto kokoaa tietoa Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ja yhteisöjen toiminnasta helposti saataville. Järjestöt, yhdistykset ja ei-kaupalliset yhteisöt voivat ilmoittaa tietojaan ja kuvata toimintaansa palveluun täysin maksutta. Sivuston tarkoituksena on helpottaa tiedon saantia niin asukkaiden kuin viranomaisten ja eri yhteisöjen suuntaan.

Tutustu järjestöihin ja yhdistyksiin Kuopiossa.

Hyvinvointilähettiläs-toiminta


Oman elämänsä hyvinvointilähettiläät testaavat Kuopion tarjoamia hyvinvointipalveluja ja kirjoittavat kokemuksistaan Lupa innostua –blogissa. Jos sinäkin haluaisit voida hyvin, kirjoittaa omista kokemuksistasi ja levittää Kuopion ilosanomaa, otathan yhteyttä Kirsi Koposeen (koponenkirsi(at)hotmail.com).

Linkkejä Linkkejä