Varhaista tukea lapsiperheille

 

Avoin päiväkotitoiminta
Avoin päiväkotitoiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille yhdessä vanhempien kanssa, jossa voidaan yhdessä leikkiä, laulaa, askarrella ja viettää aikaa toisten lapsiperheiden kanssa.
Kuopion kaupunki

Doula
Raskausaikana odotukseen mukaan tuleva doula on äidin tukena aina vauvan odotuksesta synnytykseen.
Kuopion ensikotiyhdistys

Eroneuvo
Vertaistukea avioeroa läpikäyville aikuisille, lapsille tai heidän läheisilleen.
Lasten tapaamispaikka, Kuopion kaupunki
YVPL (Facebook)
Kuopion ensikotiyhdistys

Kasvatus- ja perheneuvonta
0-12-vuotiaiden lasten perheille, kun on huolta mm. lapsen tunne-elämään, käyttäytymiseen, kehitykseen tai omaan vanhemmuuteen liittyvissä pulmissa.
Kuopion kaupunki

Kaveritoiminta
Vapaaehtoiset koulutetut aikuiset toimivat 4-17-vuotiaiden lasten ja nuorten tukena arjessa kaveritaitoja harjoitellen, yksinäisyyttä ehkäisten ja mieluista vapaa-ajan puuhaa keksien. Osa ennaltaehkäisevää lastensuojelua, eli lapsella/ nuorella ei saa olla lastensuojeluasiakkuutta. Maksuton toimintamuoto.
MLL kaveritoiminta

Kerhotoiminta
Kaupungista löytyy perhekerhoja, vauvakerhoja, päiväkerhoja, äiti-lapsikerhoja, liikuntakerhoja, isä-lapsikerhoja, päiväkerhoja, tyttökerhoja… jokaiselle omansa.
Kuopion kaupunki
MLL Kuopion paikallisyhdistys
Kuopion ev.lut. seurakunnat

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut
Osana oppilashuolto kuraattori- ja psykologipalvelut huolehtivat esikoululaisten ja koululaisten oppimisesta ja hyvinvoinnista.
Kuopion kaupunki

Kouluterveydenhoito
Kouluterveydenhoito huolehtii koululaisten hyvinvoinnista ja terveydestä.
Kuopion kaupunki

Kulttuuripalvelut
Lapsille ja lapsiperheille monipuolista kulttuuria: tarinapolku, kirjastopolku, taidepolku, museopolku…
Kuopion kaupungin kulttuurikasvatus
Kuopion kaupunki

Lastenhoitotoiminta
Lyhytaikaista lastenhoitoapua omaan kotiin kaikkina vuorokaudenaikoina.
MLL Järvi-Suomen piiri

Lapsiperheiden kotipalvelu
Tilapäistä perheen arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä. Palvelua annetaan, kun perheessä on akuutti konkreettisen tuen tarve.
Kuopio kaupunki

Leikki- ja lähiliikuntapaikat
Viihtyisiä ajanviettopaikkoja kaupunkimme pienille ja vähän isommillekin lapsille.
Kuopion kaupunki

Lomakotitoiminta
Lomakotitoiminta tarjoaa lapsille omaa lomaa ja virkistystä loma-aikoina, jos perheellä ei ole mahdollisuutta yhteiseen lomaan.
Pelastakaa Lapset ry

Mieskaveri
Vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille.
Kuopion ensikotiyhdistys

Muskarit ja muu musiikkitoiminta
Niin masussa oleville vauvoille kuin jo isommillekin lapsille järjestetään musiikkileikkikoulutoimintaa sekä soitinmuskareita.
Kuopion konservatorio
MLL Kuopion paikallisyhdistys
Kuopion ev.lut. seurakunnat

Neuvolat
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut tarjoavat tukea, opastusta ja terveydenhoitoa lapsiperheille.
Kuopion kaupunki

Perhekahvilat
Vanhemmat, mummit ja kummit voivat yhdessä lasten kanssa osallistua erilaisiin vertaistukeen perustuviin kahviloihin, jotka kokoontuvat ympäri kaupunkia eri aikaan viikossa.
MLL Kuopion paikallisyhdistys
Kuopion ensikotiyhdistys

Perhekummitoiminta
Perheet, jotka kaipaavat arkeensa tukea ja aikuista ihmistä ilman ammattityöntarvetta, hyötyvät maksuttomasta perhekummitoiminnasta.
MLL Järvi-Suomen piiri

Tilapäishoito
Kaupunki tarjoaa tilapäishoitoa kotona hoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille.
Kuopion kaupunki

Tukea harrastustoimintaan
Eväitä Elämälle-ohjelmalta voi hakea taloudellisesta tukea lapsen harrastusvälineisiin, tunti- tai kausimaksuihin.
Pelastakaa Lapset ry

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta
Vapaaehtoisia tukihenkilöitä lapselle ja nuorelle tai tukiperheitä lapsille ja heidän perheilleen.
Tukihenkilötoiminta
Tukiperhetoiminta

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille
Kotoutumisen ja kielen oppimisen tueksi vapaaehtoinen ystäviä. Ystävän avulla tutustut suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/perheille/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille-/
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/in-english/friend-for-an-immigrant-mum/

Erityistä tukea lapsiperheille


Kaupungissa tarjotaan monenlaisia tukimuotoja myös erityislasten perheille sekä perheille, joissa on muutoin erityisen tuen tarvetta esimerkiksi elämäntilanteesta johtuen.

Erityislasten liikuntaryhmät
Järjestökeskus Majakka
Kehitysvammapalvelut
Kuopion ensikotiyhdistys
Kuopion kriisikeskus
Leijonaemot
Pelastakaa Lapset ry