Vastaanottokäynnit ja seuranta

Terveyskeskus tiimi

Terveyskeskuksien tiimeissä ja -asemilla työskentelee yhtenä tiiminä:

  • tiimilääkärit
  • tiimihoitajat
  • erityistyöntekijät

Tiimilääkäreinä toimii yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja erikoistuvia ja erityiskoulutusta tekeviä sekä kokeneita yleislääkäreitä ja he myös toimivat opettajina yliopiston opetusvastaanotoilla.

Tiimihoitajina on terveyden- ja sairaan- sekä lähihoitajia. Osa on perehtyneitä erityisesti diabetekseen ja valtimotauteihin, osa astmaan ja keuhkosairauksiin, osa muistitutkimuksiin ja mielialan kannatteluun. Heiltä saat sekä kohdennettua elämäntapaohjausta että määräaikaistarkastuksen lääkärin suunnitelman mukaan. Tiimihoitajat myös tekevät hoidon tarpeen arvion ja valmistelevat lääkärin vastaanoton, avustavat lääkäreitä toimenpiteissä sekä hoitajat itsenäisesti mm. rokotuksia ja haavoja.

Tiimeissä on erityistyöntekijöinä lääkintävahtimestareita, psykiatriset sairaanhoitajat, reumahoitajat, ravitsemusterapeutit, osteoporoosihoitaja sekä haavahoitajat.

Tiimissä hoitosi alkaa heti ensimmäisestä yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arviossa (HTA) hoitaja-asiantuntija arvioi mahdollisia syitä oireistollesi ja konsultoi tarvittaessa lääkäriä kiireellisyydestä ja ennakkotutkimuksista sekä seuranta- ja omahoito-ohjeistuksesta. Kotimittaukset ja oirearviot sekä turvakoeseurannat ovat tärkeitä, sillä samat oireet voivat selittyä useilla eri syillä.

Erityisesti pitkäaikaissairauksissa ja kansansairauksissa omamittauksien perusteella voidaan tehdä nopeasti ja ilman jonottamista hoitopäätöksiä, jotka saattavat parantaa vointiasi määräaikaistarkastusten välilläkin.

Lisäksi on mm. diabeteshoitajan, haavahoitajan, sydänsairauksien hoitajan, reumahoitajan ja muistihoitajan erillisvastaanottoja, joihin pääsääntöisesti tarvitaan lähete.

Erikoislääkäreiden vastaanotolle tarvitaan lääkärin lähete. Ravitsemusterapeutti auttaa esimerkiksi silloin, kun sairaus vaatii erityisruokavaliota tai ruokavalio vaatii sen ravitsemuksellisen riittävyyden arviointia ja ohjausta.