Villiinnytään vasusta!

Jos lyhenne "vasu" ei ole vielä tuttu, nyt siihen on aika tutustua. Se tarkoittaa varhaiskasvatussuunnitelmaa, jonka valtakunnallinen versio valmistui lokakuussa 2016. Kyseessä on sikäli historiallinen opetushallituksen laatima asiakirja, että se on nyt lakisääteinen ja vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.

Kaikissa Suomen kunnissa, kuten Kuopiossakin, on juuri valmistunut paikallinen vasu, joka otettiin käyttöön 1.8.2017. Vasu on siis hyvin ajankohtainen juttu! Uutta paikallisen vasun laatimisessa oli se, että lapset ja vanhemmat otettiin varhaiskasvatuksen ammattilaisten rinnalle vahvasti pohtimaan ja laatimaan omaa kuopiolaista vasua. Lasten hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen iloinen asia ja se näkyy varmasti kuopiolaisessa vasussa.

Tutustu tästä Kuopion vasuun!

Katso videolta erään pienen tytön ajatuksia vasusta!

Puhutaan pedagogiikasta!

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista, kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen pedagogiikassa korostuu lapsen ja aikuisen välinen aito vuorovaikutus.

Pieni lapsi oppii touhutessaan ja leikkiessään. Vanhemmat tuntevat parhaiten lapsensa ja hänen leikkinsä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa näkyvät vanhempien näkemykset siitä, millaisena he näkevät kuopiolaisen päivähoidon ja sen tulevaisuuden.

Monet tutkimukset ovat vahvistaneet varhaiskasvatuksen suuren vaikuttavuuden koko lapsen tulevaisuudelle, hänen opintielleen ja elämäänsä. Varhaislapsuus on valtavan kehityksen ja oppimisen aikaa. Lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisen valmiudet kehittyvät jo ennen kouluikää. Ei siis ole ollenkaan merkityksetöntä millaiset päivähoidon rakenteet ja sisällöt luodaan lapsen arkeen.

Vasu-kysely 2018 Vasu-kysely 2018