Vesihuollon avustaminen


Kuopion kaupunki avustaa ja toimii asiantuntijatahona haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten toteutussuunnittelussa ja rakennushankkeissa. Avustettavien hankkeiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Tuen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti ja se voi maksimissaan olla 40 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Avustuksien tavoitteena on vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten vesihuoltohankkeiden toteuttaminen. Vesiosuuskunnalle myönnettävällä tuella pyritään mm. tasaamaan eri rakennusolosuhteista aiheutuvia kustannuseroja ja takaamaan mahdollisimman tasapuoliset liittymismaksut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin eri puolilla Kuopiota.

Avustuksen myöntämisperiaatteet perustuvat kaupunginvaltuuston päätökseen.  Avustukset myönnetään vuosittain ja avustusta voi hakea vuosittain oheisella avustushakemuslomakkeella. Avustukset myöntää Kuopion kaupunginhallitus.

Kunnallistekniset suunnittelupalvelut valvoo avustusrahan käyttöä ja osallistuu rakennushankkeisiin ottamalla osaa työmaakokouksiin, eri työmaatarkastuksiin ja vastaanottotarkastukseen. Suunnittelupalvelut tarkastavat avustuksien perusteena olevat menotositteet ja maksavat avustukset vesihuoltolaitosten tileille maksatushakemuksen perusteella.

Linkit Linkit

Rakentamisaluekartta