Vesiosuuskunta-avustukset

Kuopion kaupunki avustaa ja toimii asiantuntijatahona haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten toteutussuunnittelussa ja rakennushankkeissa. Avustettavien hankkeiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Tuen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti ja se voi maksimissaan olla 40 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Avustuksien tavoitteena on vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten vesihuoltohankkeiden toteuttaminen. Vesiosuuskunnalle myönnettävällä tuella pyritään mm. tasaamaan eri rakennusolosuhteista aiheutuvia kustannuseroja ja takaamaan mahdollisimman tasapuoliset liittymismaksut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin eri puolilla Kuopiota.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja riippuvat mm. kunnan käyttötalousarvoista. Avustus myönnetään vesihuoltolaitokselle, jonka hanke on todettu toteuttamiskelpoiseksi ja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten linjauksen mukaiseksi.

Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

  • (+358) 17185048

  • 0800918511

  • (+358) 17182584


Vesihuollon avustaminen


Kuopion kaupunki avustaa ja toimii asiantuntijatahona haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten toteutussuunnittelussa ja rakennushankkeissa. Avustettavien hankkeiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Tuen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti ja se voi maksimissaan olla 40 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Avustuksien tavoitteena on vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten vesihuoltohankkeiden toteuttaminen. Vesiosuuskunnalle myönnettävällä tuella pyritään mm. tasaamaan eri rakennusolosuhteista aiheutuvia kustannuseroja ja takaamaan mahdollisimman tasapuoliset liittymismaksut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin eri puolilla Kuopiota.

Avustuksen myöntämisperiaatteet perustuvat kaupunginvaltuuston päätökseen.  Avustukset myönnetään vuosittain ja avustusta voi hakea vuosittain oheisella avustushakemuslomakkeella. Avustukset myöntää Kuopion kaupunkirakennelautakunta.

Kunnallistekniset suunnittelupalvelut valvoo avustusrahan käyttöä ja osallistuu rakennushankkeisiin ottamalla osaa työmaakokouksiin, eri työmaatarkastuksiin ja vastaanottotarkastukseen. Suunnittelupalvelut tarkastavat avustuksien perusteena olevat menotositteet ja maksavat avustukset vesihuoltolaitosten tileille maksatushakemuksen perusteella.

Linkit Linkit

Rakentamisaluekartta