Katualueen hoito ja kunnossapito

Katualueen hoito ja kunnossapito


Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Katujen hoito on puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajille tai haltijoille. Näistä vastuista on kerrottu tarkemmin katualueen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut -sivulla.

Kuopiossa tontinomistajille / -haltijoille kuuluvat talvikunnossapitotyöt tekee Kuopion kaupunki ja laskuttaa syntyneiden kustannusten mukaan vuosittain kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukaisesti  kiinteistöjen omistajia / -haltijoita.

Kiinteistölle kuuluu kadun puhtaanapito kunnossapitolain mukaisesti.


ALUEURAKAT
Kuopiossa on käytössä alueurakointi, jossa valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kaupungin vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä.

Alueellisena toimijoina ovat:
Pohjoisen, keskeisen ja eteläisen alueiden urakat
Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos Mestar

Läntinen alueurakka
Savon Kuljetus Oy

Kartta urakka-alueista (pdf 654 kt)


 

Ajankohtaista

Osallistu Kuopion keskusta-alueen talvihoitoa koskevaan kyselyyn

Kuopion keskusta-alueen kunnossapitoluokituksen tarkistaminen alkaa. Työn ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan keskusta-alueella liikkuvien näkemyksiä käytetyimmistä reiteistä ja...

Katupuiden hoitoleikkauksia Tasavallankadulla 30.11. - 1.12.2016

Katupuille tehdään hoitoleikkauksia Tasavallankadulla välillä Leväsentie – Volttikatu. Töitä tehdään 30.11. -1.12. välisellä ajalla. Katupuita leikataan kasvun ohjaamiseksi ja samalla...

Liikennejärjestelyt muuttuvat Särkiniementien työmaalla

Särkiniementien ja Leväsentien risteysalueella tehdään rakentamistyön vuoksi liikennejärjestelyjä. Särkiniementien alikulkukäytävän ja Leväsentien tukimuurin rakentaminen alkaa maanantaina 21....

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudet ambulanssien ja paloautojen koekäyttöön

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä otetaan ambulanssien ja paloautojen koekäyttöön viikolla 46. Testikäytön myötä myös Volttikadulla, paloaseman liittymässä olevat kolmiovalot tulevat...

Tasavallankadulla Siikalahden rampilla liikennevalot korjattu

Liikennevalot on nyt korjattu ja toimivat normaalisti.

 

Kevatsiivous
Kuva: Mestar

Yhteystiedot


Kiireettömät ilmoitukset ja palautteet:
Kuopion kaupungin Palaute -järjestelmän kautta

Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos Mestar:
Linkki yhteystietoihin
Päivystysnumero: 044 7181 592

Savon Kuljetus Oy:
Markku Manninen, p. 044 727 2695
Päivystysnumero: 044 7272 683