Katualueen hoito ja kunnossapito

Katualueen hoito ja kunnossapito


Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Katujen hoito on puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajille tai haltijoille. Näistä vastuista on kerrottu tarkemmin katualueen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut -sivulla.

Kuopiossa tontinomistajille / -haltijoille kuuluvat talvikunnossapitotyöt tekee Kuopion kaupunki ja laskuttaa syntyneiden kustannusten mukaan vuosittain kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukaisesti  kiinteistöjen omistajia / -haltijoita.

Kiinteistölle kuuluu kadun puhtaanapito kunnossapitolain mukaisesti.


ALUEURAKAT
Kuopiossa on käytössä alueurakointi, jossa valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kaupungin vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä.

Alueellisena toimijoina ovat:
Pohjoisen, keskeisen ja eteläisen alueiden urakat
Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos Mestar

Läntinen alueurakka
Savon Kuljetus Oy

Kartta urakka-alueista (pdf 654 kt)


 

Ajankohtaista

Litmasenpuiston kentällä aletaan rakentaa

Litmasenpuiston kentällä maanrakennustöiden valmistelu on aloitettu 2.5.2016. Töiden arvioidaan kestävän elokuun loppuun asti.

Osallistu joukkoliikennekyselyyn ja vaikuta palvelujen kehittämiseen

Kuopiossa ja Siilinjärvellä halutaan selvittää asukkaiden näkemyksiä siitä, miten alueen joukkoliikenne toimii nyt ja miten sitä tulisi kehittää tulevaisuudessa. Internetissä juuri avattu kysely...

Katuhiekkojen poistoa jatketaan edelleen

Katujen puhdistuksia jatketaan ensi viikkoon. Pysäköintiä rajoittavia merkkejä on lisätty katujen varsille. Autoilijoiden kannattaa tarkistaa pysäköintikieltojen lisämerkit.

Kiinteistöt vastaavat katujen siisteydestä

Katujen puhtaanapitolaki velvoittaa kiinteistöjä ajoratojen ja jalkakäytävien puhtaanapitoon koko vuoden ajan.

Keskustan katuhiekat siivotaan sunnuntaina 10.4.2016

Kuopion kaupunki puhdistaa keskustan kadut hiekasta sunnuntaina 10.4. klo 04.00 alkaen. Pysäköintitiloja löytyy useista paikoista. Pysäköintikielto on voimassa liikennemerkeissä rajatun ajan.

 

Kevatsiivous
Kuva: Mestar

Yhteystiedot


Kiireettömät ilmoitukset ja palautteet:
Kuopion kaupungin Palaute -järjestelmän kautta

Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos Mestar:
Linkki yhteystietoihin
Päivystysnumero: 044 7181 592

Savon Kuljetus Oy:
Markku Manninen, p. 044 727 2695
Päivystysnumero: 044 7272 683