Katualueen hoito ja kunnossapito

Katualueen hoito ja kunnossapito


Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Katujen hoito on puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajille tai haltijoille. Näistä vastuista on kerrottu tarkemmin katualueen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut -sivulla.

Kuopiossa tontinomistajille / -haltijoille kuuluvat talvikunnossapitotyöt tekee Kuopion kaupunki ja laskuttaa syntyneiden kustannusten mukaan vuosittain kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukaisesti  kiinteistöjen omistajia / -haltijoita.

Kiinteistölle kuuluu kadun puhtaanapito kunnossapitolain mukaisesti.


ALUEURAKAT
Kuopiossa on käytössä alueurakointi, jossa valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kaupungin vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä.

Alueellisena toimijoina ovat:
Pohjoisen, keskeisen ja eteläisen alueiden urakat
Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos Mestar

Läntinen alueurakka
Savon Kuljetus Oy

Kartta urakka-alueista (pdf 654 kt)


 

Ajankohtaista

Kunnossapito korjaa Kuopiossa keskustan päällystevaurioita

Kuopiossa katualueille on merkitty maalilla päällystevauriokohtia. Kunnossapidon päällysteohjelma on suunniteltu vilkkaimmille katuosuuksille, joissa liikennemäärät ovat suuria. Rahoitus ratkaisee...

Leväsentiellä ja Kumpusaarentiellä katutyöt käyntiin kesäkuussa

Leväsentien ja Kumpusaarentien uusien katujärjestelyjen rakennustyöt aloitetaan Särkiniementien ja Leväsentien risteysalueelta nykyisten kaukolämpö- ja vesihuoltolinjojen siirtotöillä sekä...

Rauhalahdentiellä Pelastusopiston kulmalla liikennevalot pois käytöstä 24.-25.5.2016

Hulkontie-Petosentie-Rauhalahdentie risteyksessä aloitetaan liikennevalojen korjaustyöt 24.5.2016. Kaapelointien kaivutöiden arvioidaan kestävän kaksi päivää. Liikennevalojen korjauspäivät ovat...

Linja-autopysäkkikatosten muutokset Kuopiossa kesällä 2016

Kuopion kaupunki tekee muutoksia pysäkkikatoksiin kaupunkialueella kesällä
2016. Kymmeneen kohteeseen asennetaan uudet Clear Channelin
mainoskatokset ja reiluun kymmeneen siirretään...

Puijonsarventien kevyen liikenteen väylän perusparannus alkaa

Puijonsarventien kevyen liikenteen väylän perusparannus aloitetaan 16.5.2016 alkavalla viikolla. Samalla parannetaan hulevesilinjoja.

 

Kevatsiivous
Kuva: Mestar

Yhteystiedot


Kiireettömät ilmoitukset ja palautteet:
Kuopion kaupungin Palaute -järjestelmän kautta

Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos Mestar:
Linkki yhteystietoihin
Päivystysnumero: 044 7181 592

Savon Kuljetus Oy:
Markku Manninen, p. 044 727 2695
Päivystysnumero: 044 7272 683