Katualueen hoito ja kunnossapito

Katualueen hoito ja kunnossapito


Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Katujen hoito on puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajille tai haltijoille. Näistä vastuista on kerrottu tarkemmin katualueen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut -sivulla.

Kuopiossa tontinomistajille / -haltijoille kuuluvat talvikunnossapitotyöt tekee Kuopion kaupunki ja laskuttaa syntyneiden kustannusten mukaan vuosittain kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukaisesti  kiinteistöjen omistajia / -haltijoita.

Kiinteistölle kuuluu kadun puhtaanapito kunnossapitolain mukaisesti.


ALUEURAKAT
Kuopiossa on käytössä alueurakointi, jossa valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kaupungin vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä.

Alueellisena toimijoina ovat:
Pohjoisen, keskeisen ja eteläisen alueiden urakat
Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos Mestar

Läntinen alueurakka
Savon Kuljetus Oy

Kartta urakka-alueista (pdf 654 kt)


 

Ajankohtaista

Työmaa ruuhkauttaa liikennettä Tulliportinkadun ja Puistokadun risteyksessä

Puistokadun ja Tulliportinkadun risteyksessä on otettu kaistoja pois käytöstä. Esimerkiksi etelän ajosuuntaan Puistokadulla on käytössä vain yksi ajokaista ja Puistokadulta Tulliportinkadulle myös...

Viestikadulla kevyen liikenteen väylällä kiertotie

Vesihuoltosaneeraukseen liittyvä kaivutyö aloitetaan Viestikadun kiertoliittymän viereiseltä puistoalueelta. Kevyt liikenne ohjataan Viestikadun toiselle puolelle työmaan kohdalla.

Esteettömistä suojateistä ja bussipysäkeistä kysely

Asukaskyselyllä kerätään mielipiteitä esteettömien suojateiden ja linja-autopysäkkien toteutetuista ratkaisuista ja niiden yksityiskohdista. Vastauksia kannattaa antaa etenkin heidän, joille...

Kuopion kävelykeskustan katujen keskitetystä puhtaanapidosta infotilaisuus 17.8.

Kuopion kävelykeskustan katujen puhtaanapidon jatkamisesta järjestetään valtuustosalissa infotilaisuus 17.8.2016 klo 16 -17.30. Keskitetty puhtaanapito on tarkoitus kilpailuttaa syksyn 2016 aikana...

Kaivuluvat sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta

Rakentamisen lupien hakeminen verkosta on laajentunut. Syyskuun alusta Kuopion kaupunki siirtyy kaivulupien ja katuvaltausten käsittelyssä ainoastaan sähköiseen lupakäsittelyyn.

 

Kevatsiivous
Kuva: Mestar

Yhteystiedot


Kiireettömät ilmoitukset ja palautteet:
Kuopion kaupungin Palaute -järjestelmän kautta

Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos Mestar:
Linkki yhteystietoihin
Päivystysnumero: 044 7181 592

Savon Kuljetus Oy:
Markku Manninen, p. 044 727 2695
Päivystysnumero: 044 7272 683