Liikennemerkit


Tieliikennelain
mukaan kunta asettaa liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkki, liikennevalo, muu liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettu laite tai tiemerkintä) kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle.

Ennen pysyväksi tarkoitetun liikenteenohjauslaitteen asettamista kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään uusille kaduille katusuunnittelun yhteydessä.

Yleisille liikennealueille tulevat anomukset

Tonttikaduille tehtävät vapaamuotoiset hakemukset liikennemerkeistä lähetetään osoitteeseen:

Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
kunnallistekniikan suunnittelu
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 Kuopio

Anomuksessa tulee olla perustelut merkin asettamiselle sekä mukana selvitys, että vähintään puolet liikennemerkin vaikutuspiiriin tulevista asukkaista on anomuksen takana. Liikennemerkkien asettamisesta päättää kaupungininsinööri poliisin annettua ensin lausunnon asiasta.

Yksityistielle tulevat anomukset

Tieliikennelaki 51 §:n mukaan muualle kuin yleiselle tielle tai kunnan hallitsemalle kadulle tai muulle liikennealueelle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.

Yksityisen tienpitäjä anoo kunnalta luvan ennen liikennemerkin asettamista.

 


Kuva: Kuopion kaupunki
 


Kuva: Kuopion Kaupunki

OIKOPOLUT

 

Yhteystiedot


Rikkoontuneet liikennemerkit
Juho Pelkonen
Puh. 044 7185 674
juho.pelkonen(at)kuopio.fi

Yksityistiet
Annele Pesonen
Puh. 044 7182 114
annele.pesonen(at)kuopio.fi