Pihakadut


Kuopiossa pihakaduiksi merkittyjä katuja ovat:

  • Tupatie (Niiralassa)
  • Telakkakuja - Hermanninaukio - Vanttikuja (Haapaniemellä)
  • Sorvarinkatu - Koljonniemenkatu (Kuninkaankadun, Kirkkokadun, Vuorikadun ja Minna Canthin kadun rajaamassa korttelissa)

Tieliikennelaissa pihakatu on määritelty seuraavasti:

"Pihakadulla tarkoitetaan jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhteistä, liikennemerkein sellaiseksi kaduksi osoitettua tietä.

Pihakadulla saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle tai pysäköintiä varten.

Muiden ajoneuvojen kuin polkupyörän, mopon ja vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon pysäköinti on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Merkityn pysäköintipaikan ulkopuolella pysäköinti ei saa kohtuuttomasti haitata pihakadulla liikkumista.

Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Jalankulkija saa pihakadulla kulkea sen kaikilla osilla. Hän ei saa kuitenkaan tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.

Jotta pihakatu toimii tarkoitetulla tavalla, sillä tulee olla erityisiä rakenteita kuten kavennuksia, korokkeita ja istutuksia, jotka rajoittavat ajoneuvojen nopeutta. Ajotilan tulee olla mahdollisimman kapea.

 

Kesäinen kapea pihakatu.
Kuva: Kuopion kaupunki

 


Kuva: Kuopion kaupunki