Maailman terveysjärjestön (WHO) Healthy Cities -verkosto


Kansainvälinen maailman terveysjärjestön (WHO) terveiden kaupunkien verkosto

Healthy City –kaupungin määritelmät:
• Kaupunki, joka asettaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden päätöksenteossaan keskeiselle paikalle
• Kaupunki, joka etsii aktiivisesti ratkaisuja asukkaiden fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja asuinympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi
• Kaupunki, jossa hyvinvointi ja kehittäminen on luonnollinen osa kaupungin kehittämistä

- Kuopio mukana WHO:n Euroopan verkostossa v. 2005 alkaen
- Turku toinen suomalainen Healthy Cities kaupunki
- Kansallinen THL:n koordinoima Terve Kunta –verkosto lähtökohtana
- Healthy City –kaupunkeja 99 (marraskuu 2014)

Kuopio edustaa Suomea maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities verkostossa. Verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto ja se on toiminut vuodesta 1988 lähtien. Healthy Cities -verkosto tähtää ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen verkostokaupungeissa. Suomesta verkostoon kuuluu Kuopion lisäksi Turku. Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat, projektit, hankkeet ja partnerit. Kuopio on ollut verkoston jäsen vuodesta 2005 alkaen.

Healthy Cities -verkoston teemat vaihtuvat ohjelmakausittain. Nykyinen kuudes ohjelmakausi (Phase VI) toteutetaan vuosina 2014-2018.

VI kauden strategiset päämäärät ovat Health 2020 ohjelman mukaisesti:

I Terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen
II Edistetään johtamista ja osallisuutta terveyden edistämisessä

Kukin kaupunki valitsee omat keinot päämäärien saavuttamiseksi. Kuopiossa päämääriin pyritään seuraavin keinoin:

Terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen:
-> Poikkihallinnollinen yhteistyö läpi eri hallinnonalojen ja järjestöjen ja yhdistysten kanssa
-> Tuetaan kuntalaisten aktiivisuutta sekä itse- ja omahoitoa matalan kynnyksen palveluin
-> Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, puheeksiotto ja riskiryhmien tunnistaminen

Edistetään johtamista ja osallisuutta terveyden edistämisessä:
-> Rakenteen kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten osallisuuden suuntaan, palveluiden sähköistäminen ja teknologian hyödyntäminen, tiedolla johtamisen kehittäminen - mm. sähköinen hyvinvointikertomus indikaattoritiedoin, tavoittein ja painopistein

VI kauden ydinteemat ovat Health 2020 ohjelman mukaisesti seuraavat. Kuopio pureutuu teemoihin seuraavin tavoin:

1. Terveys, elämänkulun eri vaiheissa ja voimavaraistuminen (varhaiset vuodet, vanhuus, haavoittuvuus, terveyslukutaito)
-> Kulttuurilla hyvinvointia
-> Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
-> Terveysviestintä mm. terveyspelein

2. Merkittävimpiin kansanterveyshaasteisiin pureutuminen (liikunta, ravitsemus ja liikalihavuus, alkoholi, tupakka ja henkinen hyvinvointi)
-> Liikuntaneuvontaa vähän liikkuville
-> Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma toteutuksineen (sisältäen PAKKA-toimintamallin) sekä Savuton Kuopio -toiminta

3. Asiakaskeskeisen ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen
-> Osallisuuden edistäminen
-> Terve Kuopio kioski ja muut matalan kynnyksen palvelut
-> Hyvinvointikeskus Nilsiä ja Mäntykampus

4. Yhteisöjen ja ympäristöjen kehittäminen terveyttä edistäviksi ympäristöiksi (yhteisöllisyys, terveellinen kaupunkisuunnittelu, liikenne, ilmastonmuutos, asuminen)
-> Savilahti - kampus alueen rakentaminen
-> Ikäystävällinen asuinalue mallinnus
-> Ilmastonmuutoksen torjuminen
-> Esteettömyyden edistäminen
-> Luontoympäristön hyvinvointivaikutukset

Kuopio isännöi kesällä 2015 WHO Healthy Cities Technical and Business konferenssia. Kuopiossa 24.-26.6.2015 järjestettävään kansainväliseen tapahtumaan odotetaan 350 vierasta WHO:n Euroopan Healthy Cities - verkostoon kuuluvista kaupungeista, joita on kaikkiaan 100.

Verkostojäsenyyden kautta saadaan lisätietoa ja kansainvälistä vertailukohtaa kaupungin ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämistyöhön, jota tehdään kaikilla toimialoilla ja koordinoidaan mm. Terve Kuopio - toiminnalla.

WHO edellyttää paikallista organisoitumista, yhteydenpitoa ja kaupungin sitoutumista. WHO-toiminnasta vastaa kaupunginjohtaja Petteri Paronen. Paikallisena ohjausryhmänä toimii hyvinvointiryhmä. Kuopion koordinaattorina toimii hyvinvointikoordinaattori Säde Pirttimäki. Kaupunginhallituksen nimeämänä poliittisena edustajana on Leila Savolainen ja varaedustaja Irja Sokka.

Lisätietoa verkostosta www.euro.who.int/healthy-cities

Historiaa:
Toiminta V kaudella eli 2009-2013


Kauden päätavoitteena oli, että kaupungit pyrkivät terveyden tasa-arvoon kaikessa paikallisessa toiminnassa (Health and Health equity in all local policies). Tätä päämäärää toteutetaan verkostokaupungeissa kolmen teeman 1) Terve yhteisö (Caring and supportive environments), 2) Terveet elämäntavat (Healthy living) ja 3) Terveellinen kaupunkiympäristö (Healthy urban environment and design) kautta. Kaupungit ovat ilmoittaneet hakuvaiheessa painopisteet, joihin katsovat erityisesti haluavansa keskittyä, mutta työskentelevät mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden terveyden tasa-arvoa edistävien päämäärien eteen.

Pääpaino Kuopion WHO -toiminnassa oli painopistealueissa, jotka jatkoivat edellisen ohjelmakauden teemoja. Kuopion kaupunginvaltuusto linjasi kaupungin tavoitteet WHO Healthy Cities V (2009-2013) –ohjelmakaudelle seuraavasti:

1) Terveen yhteisön osalta painottuvat lasten ja lapsiperheiden palvelujen parantaminen (Better outcomes for all children), jota toteutetaan jo mm. Aktiivinen lapsuus ja nuoruus toimintamallin kautta. Ikäystävällinen kaupunki (Age-friendly cities) sekä aktiivinen kansalaisuus (Active citizenship) liittyvät Ikäystävällisen Kuopion ohjelman ja kansalaisjärjestöstrategian toteutukseen.

2) Terveitä elämäntapoja edistetään savuton kaupunki (Tobacco-free cities) -toiminnalla, kannustamalla asukkaita aktiivisen elämäntavan ja terveysliikunnan pariin (Active living) sekä kytkemällä onnellisuus ja hyvinvointi (Well-being and happiness) osaksi terveyden edistämistä.

3) Terveellisen kaupunkiympäristön osalta keskitytään erityisesti terveellisen kaupunkiympäristön suunnitteluun (Healthy urban design) sekä luovuuteen ja elinvoimaisuuteen (Creativity and liveability), jotka tukevat kaupungin vetovoimaisuutta. Ilmastonmuutos ja terveysuhat (Climate change and public health emergencies) on kaupungin ilmastostrategian ja kestävän kehityksen päämäärien mukaista toimintaa. 

Healthy Cities Kuopio -tiedotteita

 

Kuopion WHO Healthy Cities -konferenssi saa arvovaltaisia vieraita

24.–26.6.2015 Kuopiossa järjestettävä Maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities -verkoston konferenssi on houkutellut nimekkäitä osallistujia ympäri maailmaa. Vieraiden joukossa on mm....

Ateenan WHO Healthy Cities -konferenssin viimeiset kuopiolaisesitykset

Ateenan WHO:n Healthy Cities -verkoston konferenssi huipentui lauantaina 25.10.2014, kun viimeisetkin kuopiolaiset pääsivät esittelemään omia, toimivaksi havaittuja hyvinvoinnin käytäntöjään....

Kasvihuonekaasujen vähentymisen ja kulttuurin vaikutukset kuopiolaisten hyvinvointiin framilla Ateenassa

Kuopiolaisten joukko jatkoi Ateenassa aktiivista otettaan WHO:n Healthy Cities -verkoston konferenssissa, kun perjantaina 24.10.2014 lavan ottivat haltuun kuopiolaiset Erkki Pärjälä...

Terveyttä edistävät pelit kiinnostivat konferenssiyleisöä Ateenassa

Maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities -verkoston avoin konferenssi on käynnistynyt Ateenassa 22.10.2014. Ensimmäisenä Kuopion hyvistä käytännöistä esillä oli Kuopio Innovation Oy:n esitys...

Kuopiolainen hyvinvointiosaaminen kiinnostaa maailmalla

Tämänvuotinen Maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities -verkoston konferenssi järjestetään Ateenassa 22.-25.10.2014. Kuopiosta saatiin tänä vuonna ennätysmäärä esityksiä ja postereita...