Tutkimusyksikkö


Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla on vuonna 2006 perustettu monitieteinen tutkimusyksikkö.

Tutkimusyksikön tehtävät

 • tuottaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, palveluista ja terveyttä edistävästä toiminnasta
 • arvioida toimintamallien ja työmenetelmien vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta vahvistaa ja arvioi ehkäisevää työotetta
 • kehittää tutkimusyhteistyötä edistävää toimintakulttuuria
 • koordinoida tutkimustoimintaa ja suuntaa tutkimuslinjauksia
 • kehittää tutkimusmenetelmäosaamista
 • huolehtia tutkimusedellytyksistä (mm. rahoituksen hankkiminen, tutkijat ja tutkimusapulaiset, ohjaus- ja tukijärjestelmät, tutkimuslupakäytännöt).
   

Tutkimusluvat

 

Ohjeet tutkimusluvan hakijalle

1. Varmista tutkimuksen toteuttamismahdollisuudet ottamalla yhteys Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon tutkimusyksikköön.

2. Jos aiot kerätä asiakas- tai potilastietoja sensitiivisiltä aihealueilta, hae lausuntoa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettiseltä toimikunnalta.
Lisätiedot ja hakemuslomake

3. Mikäli tallennat henkilötietoja, tarvitset myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen.

4. Täytä tutkimuslupahakemus

Tutkimuslupahakemuksen liitteenä tulee olla:

 • Tutkimussuunnitelma (enintään 6 sivua)
 • Tutkimuksen kohteena oleville henkilöille jaettavat tiedotteet / lomakkeet: Tiedote tutkimuksesta ja Tietoon perustuvan suostumuksen lomake
 • Mahdollinen kyselylomake, haastattelulomake tms.
 • Tiedote tutkimukseen osallistuvalle henkilöstölle
 • Tutkimuseettisen toimikunnan lausunto, mikäli sellainen tarvitaan
 • Rekisteriseloste, mikäli sellainen tarvitaan

Tutkimusluvan käsittelyyn tulee varata aikaa 3-4 viikkoa, lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin käsittelyyn tulee varata väh. 4 viikkoa.

Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon antamat tutkimusluvat ovat maksuttomia.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä ei kerätä asiakas- tai potilasaineistoja, vaan toivomme opinnäytetöiden painottuvan kehittämistoimintaan.  Jos ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä kerätään aineistoja henkilöstöltä, noudatetaan edellä esitettyä tutkimuslupakäytäntöä.

5. Esittele tutkimustulokset tutkimuksen kohdeyksikössä ja toimita omakustanteiset tutkimusraportit kohdeyksikköön ja perusturvan ja terveydenhuollon tutkimusyksikköön.

Yhteystiedot


Ylihoitaja
Päivi Tikkanen
puh. 044 718 6008
paivi.tikkanen(at)kuopio.fi