Erityisopetuksen palvelut Kuopion lukioilla


Erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana koulun toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä kouluyhteisön ja koulun toimintakulttuurin kehittämisessä.

Erityisopetuksen tavoitteena lukiossa on ennalta ehkäistä opintojen keskeytymistä oppimisvaikeuksien vuoksi ja tukea erityisissä oppimisvaikeuksissa olevaa opiskelijaa opinnoissa koko lukion ajan niin, että hän oppimisvaikeuksistaan huolimatta pystyy jatkamaan opiskeluaan ja saavuttamaan tavoitteensa. Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Näin ollen lukion erityisopetus niveltyy osaksi koulun muuta opetustyötä ja osaltaan täydentää koulun opiskelijahuoltopalveluita.

Erityisopettaja antaa yksilöohjausta, tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä ja tukee opiskelussa. Hän myös opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten.

Erityisopettajana toimii Pauliina Mauno. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 044 718 1377 ja sähköpostilla pauliina.mauno(at)opedu.kuopio.fi.

Lv 2016-2017 aikana erityisopettajan tehtävää hoitaa Kati Ahtikari (p. 044 718 1349, kati.ahtikari (at)opedu.kuopio.fi).

vastaanottoajat

 

ma klo 9-14

Kuopion taidelukio Lumit

ti klo 9-14

Kuopion taidelukio Lumit ja/tai Kallaveden lukio

ke klo 9-14

Kuopion klassillinen lukio

to klo 8-14

Kallaveden lukio

pe klo 8-13

Kuopion Lyseon lukio

Erikseen sovitusti

Kuopion aikuislukio