Toisen asteen opintoja yli oppilaitosrajojen


Lukion opiskelijana voit opiskella ammatillisia kursseja yhteistoiminta-aikoina (tiistaisin ja torstaisin klo 13.30-16.30) :

- opiskella kokonaisia jaksoja ammatillisessa oppilaitoksessa
- valita kursseja muista lukioista
- suorittaa lukiokursseja iltaopintoina aikuislukiossa
- suorittaa lukiokursseja kesäopintoina aikuislukiossa

Toisessa oppilaitoksessa suorittamasi opinnot voit lukea hyväksi lukiotutkintoosi.

Ammatiilisen oppilaitoksen opiskelijana voi:

- opiskella ammatillisia opintoja toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa tai toisella koulutusalalla
- opiskella yksittäisiä lukiokursseja päivälukioissa tai aikuislukiossa
- suorittaa yo-tutkinnon ammatillisen tutkinnon ohella, jolloin voit keskittyä opiskelemaan kirjoitusaineita
- suorittaa lukion oppimäärän

Joillekin aloille on räätälöity kahden tutkinnon koulutusta yhteistyölukioiden kanssa. Näihin koulutuksiin haetaan yhteishaussa omilla hakukoodeilla. Ammatillista perustutkintoa suorittavat voivat liittää tutkintoonsa lukio-opintoja suunittelemalla opinto-ohjelmansa oppilaitoksensa opinto-ohjaajan kanssa.

Kahden tutkinnon koulutus
(koulutukseen haetaan yhteishaun kautta)

Kahden tutkinnon opiskelijana voit suorittaa 3 - 4 vuoden aikana

- ammatillisen perustutkinnon
- lukion oppimäärän
- ylioppilastutkinnon

Opiskelu tapahtuu jaksoittain vuorotellen ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Osan opinnoista voit suorittaa kesällä tai iltaopintoina aikuislukiossa. Osa lukio-opinnoista luetaan hyväksi ammatilliseen tutkintoon ja päinvastoin.

Kahden tutkinnon koulutuksen oppilaitosten ja koulutusalojen yhteisvalintakoodit löytyvät Opintoja yli oppilaitosrajojen -oppaasta.

Opas ja yhteystiedot (PDF)