Lapsiperhepalvelut

 

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelutyöllä autetaan lasta ja tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen läheisiä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ehkäisee lapsen ja perheen ongelmia sekä auttaa saamaan apua vaikeuksissa riittävän varhain. Lastensuojelun asiakkaana on aina lapsi tai nuori - etusijalla on lapsen etu.

Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä

Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi päivähoito, neuvola, koulu ja nuorisotyö.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat, väkivalta tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto sijaitsee  osoitteessa Viestikatu 1-3, 3.krs. Sijais- ja jälkihuollon palvelut ovat kolmessa pisteessä: Alavanmäellä osoitteessa Lastentie 1 ja 5 sekä Petosella osoitteessa Pyörönkaari 26 D. Perheoikeudellinen yksikkö sijaitsee osoitteessa Viestikatu 1-3, 3.krs.

Perhetyö on yksi keskeinen lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Lue lisää perhetyöstä.

 

Lapsiperheyksiköiden yhteystiedot

 

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto (pdf)

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto (pdf)

 

 

Pieni tyttö katselee leijuvia saippuakuplia.
Kuva: www.comma.fi/Delany Brendan

Yhteystiedot


Kuopion turvakoti (THL)
Lastentie 1 A, B-ovi,
70620 Kuopio (kartta)
Ympärivuorokautisesti puh.  017 183 393
www.facebook.com/kuopionturvakoti
 

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys
- kiireellisiä ja välttämättömiä toimenpiteitä vaativissa tilanteissa 

- arkisin klo 15-8
- viikonloppuisin ja arkipyhinä
ympäri vuorokauden puh. 112

 

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto
Kiire- ja selvitystiimi

Ohjaus ja neuvonta, päiväaikaiset lastensuojeluilmoitukset arkisin 1.3.2016 alkaen
p. 044 718 3729

 

Lastensuojelun käsikirja


Lastensuojelun käsikirja
on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi (THL).

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
Hallinnon yhteystiedot ja palautelomake