Sosiaaliasiamies


Sosiaaliasiamiehinä toimii Antero Nissinen. Sosiaaliasiamies palvelee Juankosken, Kaavin, Keiteleen, Kuopion, Leppävirran,  Pielaveden, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntia.

Sosiaaliasiamiehen ollessa varattuna voi asiakas jättää puhelinaikana puhelinvastaajaan yhteystietonsa yhteydenottoa varten.

Sosiaaliasiamiehen käytössä on suojattu sähköposti.

Käyntiajat varataan etukäteen puhelimitse. Ajanvaraukseen perustuvia asiakastapaamisia järjestetään tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa. Palvelut ovat maksuttomia.

Toiminta perustuu lakiin

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista astui voimaan vuoden 2001 alussa. Se edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää.

Sosiaalihuollossa tulee ottaa huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu, yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Sosiaalihuollon työntekijän tulee selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset hänen asiassaan.

» Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812

 

Sosiaaliasiamies kuuluu hallinnollisesti Kuopion kaupungin organisaatioon.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot


Kuopion kaupungin sosiaaliasiamies
Antero Nissinen
puh. 044 718 3308
puhelinajat ma - to klo 9 - 11.30
sosiaaliasiamies(at)kuopio.fi

www.kuopio.fi/web/sosiaalipalvelut/sosiaaliasiamies

 

Palautteet ja tiedustelut


>>> Palautelomake

 

Potilasasiamiehen yhteystiedot


Kuopion kaupungin potilasasiamies
Arja Kivari
puh. 044 718 3304
puhelinajat ma - to klo 9 -11.30
potilasasiamies(at)kuopio.fi

www.kuopio.fi/web/terveyspalvelut/potilasasiamies
 

>>> Sosiaaliasiamiehen palveluesite

>>> Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palveluesite