Sairaalat


Kuopion kaupungin sairaaloissa annetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa. Sairaaloissa  on yhteensä noin 159 sairaansijaa. Sairaalat toimivat opetussairaaloina tiiviissä yhteistyössä Kuopion yliopiston, yliopistollisen sairaalan ja ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutusoikeus on sisätautien, geriatrian, neurologian ja yleislääketieteen alalla.

Sairaaloiden toiminta

Vierailuaika on klo 12 - 19. Henkilökunnan kanssa voi sopia tarvittaessa myös muita vierailuaikoja.

Omaiset ovat tervetulleita osallistumaan potilaan hoitoon auttamalla potilasta esimerkiksi ulkoilussa ja ruokailussa.

Omaisten on mahdollista yöpyä ja ruokailla sairaalassa maksua vastaan. 

Hengellinen tuki
Sairaalapappi on evankelis-luterilaisen kirkon pappi, jolla on sairaalatyön erikoistumiskoulutus. Hän on paikalla potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. Sairaalapapin kanssa käydyissä keskusteluissa kunnioitetaan potilaiden, omaisten ja henkilökunnan ihmisarvoa, uskonnonvapautta, koskemattomuutta sekä noudatetaan kirkon ja terveydenhuollon lainsäädännössä määrättyä salassapitovelvollisuutta.

Kuopion sairaalapapit työskentelevät Harjulan sairaalassa, KYS:ssa ja Niuvanniemen sairaalassa. Sairaalapapille voi soittaa itse tai pyytää henkilökuntaa soittamaan, ja sopia tapaamisajan. Häneltä voi myös pyytää ehtoollisen.

Harjulan sairaalapapin tavoittaa arkisin numerosta 040 484 8485. 
Viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystävä sairaalapappi puh. 050 526 3768

Sosiaalityö
Sosiaalityöntekijä toimii osana sairaalan moniammatillista henkilökuntaa.
Sosiaalityöntekijälle kuuluvat Harjulan sairaalan osastot 1, 2, 4, 5 ja 7 sekä Karttulan vuodeosasto.
Sosiaalityöntekijän puh.0447-187370

Kuntoutus
Kuntoutusyksikön terapiapalvelut Kuopion kaupungin sairaaloissa

Yhteystiedot


Harjulan sairaala:
neuvonta /pkl Ilmoittautuminen
puh. (017) 186 841
hallinto 044 71 86 711

 

Osastojen yhteystiedot

Harjulan sairaalan poliklinikka
Yhteystiedot

Karttulan vuodeosasto
Yhteystiedot

Kotiutusyksikkö
Yhteystiedot

Kuopion ev.lut. seurakunnat
Sairaalapappien yhteystiedot
 

Yhteistyökumppaneita