Pelastuspalvelut


Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitos aloitti toimintansa vuoden 2004 alusta. Pelastuslaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan pelastuslaissa ja sitä koskevassa asetuksessa alueelliselle pelastustoimelle määrätyistä tehtävistä. Pelastustoimen alueeseen kuuluu Pohjois-Savon seutukunnat, joita ovat Ylä-Savon, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon ja Varkauden seutukunta.

>>> www.kuopio.fi/pelastuslaitos

Hätäkeskuslaitos / Kuopion hätäkeskus

Hätäkeskuslaitokseen kuuluu kuusi valtiollista hätäkeskusta eri puolilla maata, yksi niistä on Kuopion hätäkeskus. Hätäkeskuksentehtävänä on ottaa vastaan pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia sekä muita ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen auttaville eri viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

>>> www.112.fi

Pelastusopisto

Kuopiossa toimiva Pelastusopisto on Suomen ainoa valtakunnallinen pelastustoimen ammatillinen oppilaitos ja koulutuskeskus.  Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuksesta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen tähtäävästä koulutuksesta sekä kansainvälisiin pelastustoimen- ja siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta.

>>> www.pelastusopisto.fi

 

Kuvassa kaksi hälytysajoneuvoa Pelastusopistolla.
Kuva: Eino Laukkanen

 

Hätänumero 112

Yleinen hätänumero 112 kaikissa pelastus, poliisi, ensihoitoa ja sairaankuljetusta vaativissa tilanteissa. Lisäksi virka-ajan ulkopuolella akuutissa sosiaalisessa hätätilanteessa sekä lastensuojeluasioissa, kun tilanne vaatii välittömiä toimenpiteitä.