Poliisipalvelut


Poliisin keskeiset tehtävät, toiminnan yleiset periaatteet ja toimivaltuudet on säädetty laissa. Paikallispoliisin tehtävänä on ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Poliisilaki edellyttää, että poliisin tulee ensisijassa neuvoin, kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Lakien ja valtioneuvoston asetusten lisäksi poliisitoimintaa ohjaavat sisäasiainministeriön asetukset, määräykset ja ohjeet.

Paikallispoliisin tehtävänä on ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, toimia rikollisuuden ennalta estämiseksi, tutkia rikoksia ja muita yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia, ohjata ja valvoa liikennettä sekä toimia liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja suorittaa muut poliisille säädetyt tai määrätyt tehtävät.

Itä-Suomen poliisilaitos toimii kolmen maakunnan - Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon - alueella. Poliisilaitoksen pääpoliisiasema, hallinnollinen ja johdollinen keskus, sijaitsee Kuopiossa. Poliisiasemia on pääpoliisiaseman lisäksi 16 paikkakunnalla; .

Itä-Suomen poliisilaitos
Pääpoliisiasema
Suokatu 44 B, 70101 Kuopio

 

Riita- ja rikosasioiden sovittelu


Sovittelun tarkoituksena on tarjota rikoksen osapuolille mahdollisuus toistensa kohtaamiseen ja käsitellä rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen hyvittämistä ja korvaamista.

Pohjois-Savon alueella sovittelutoimistoa hallinnoi Kuopion kaupunki.

>>> Sovittelu Pohjois-Savossa

 

Kuvassa poliisiauto valvontatehtävässä.
Kuva: Kuopion kaupunki

 

Hätänumero 112

Yleinen hätänumero 112 kaikissa pelastus, poliisi, ensihoitoa ja sairaankuljetusta vaativissa tilanteissa. Lisäksi virka-ajan ulkopuolella akuutissa sosiaalisessa hätätilanteessa sekä lastensuojeluasioissa, kun tilanne vaatii välittömiä toimenpiteitä.
 

 

Valtakunnalliset yksiköt