Kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuus


Tuote tai palvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Kuluttajaturvallisuuden perussäännökset on kirjattu kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011). Monien tuoteryhmien turvallisuudesta on olemassa myös yksityiskohtaista lainsäädäntöä (esimerkiksi lelut, kosmetiikka ja sähkölaitteet).

Kuluttajaturvallisuuslaki ei koske vahingonkorvausoikeudellisia kysymyksiä. Kuluttajan taloudelliseen turvallisuuteen liittyvistä asioista on säädetty kuluttajansuojalaissa. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvojaan.

Sovitun työnjaon mukaisesti kunta vastaa alueellaan kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvonnasta. Kulutustavaroiden turvallisuuden valvonnasta vastaavat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä tulli .

Vastuu turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaan ensisijainen vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on elinkeinonharjoittajalla (valmistaja, maahantuoja, myyjä tai palvelun tuottaja) tai muulla palveluntarjoajalla (esimerkiksi kunta tai seurakunta). Palveluiden tarjoajien on myös toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille ja muille palvelun vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Kuluttajaturvallisuuslaissa luetelluilla toiminnastaan ilmoitusvelvollisilla palvelun tarjoajilla on erityisvelvollisuus laatia ns. turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjan sisältövaatimuksista on annettu valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011). Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista vaaran torjumiseksi annettavista tiedoista on säädetty asetus (613/2004).

Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö ei koske yleishyödyllisiä yhdistyksiä, kuten urheiluseuroja ja partiolippukuntia silloin, kun ne tarjoavat toimintaa ainoastaan jäsenilleen, eikä kyse ole elinkeinotoiminnaksi laskettavista palveluista.

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet vahinko- ja vaaratilanteissa

Jos tavara tai palvelu aiheuttaa vaaraa, elinkeinonharjoittajan tai muun palvelun tarjoajan on:

  • lopetettava vaarallisen palvelun tarjoaminen tai poistettava vaarallinen tavara markkinoilta ja

  •  ilmoitettava vaaraa aiheuttaneesta tavarasta tai palvelusta ja sitä koskevista toimenpiteistään valvontaviranomaiselle ja

  • tiedotettava tavaran tai palvelun aiheuttamasta vaarasta sekä mahdollisesta palautusmenettelystä kuluttajille. 

Mitä kuluttajan kannattaa tehdä,  jos hän havaitsee vaarallisen tavaran tai palvelun?

Jos kuluttaja epäilee tavaraa tai palvelua vaaralliseksi, hänen kannattaa 

  •  lopettaa tuotteen tai palvelun käyttö heti. Tuote pitää poistaa myös muiden mahdollisten käyttäjien ulottuvilta.

  • ilmoittaa mahdollisesta vaarasta myyjälle tai palvelun tarjoajalle, jotta tämä voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

  • ilmoittaa asiasta kunnan terveysvalvontaan (palveluja koskevat turvallisuusvalitukset) tai Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (tavaroita koskevat turvallisuusvalitukset)

Ilmoituksen vaarallisesta tavarasta tai palvelusta voi tehdä sähköisesti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilla.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuluttajaturvallisuuden verkkosivuilta löytyy lisätietoa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuudesta.

Yhteystiedot


Kuluttajapalveluita koskevissa kysymyksissä sinua palvelevat:

ymparistoterveys(at)kuopio.fi

Ympäristöterveystarkastajat:

Jyrki Hänninen
puh. 044 718 2284
jyrki.hanninen(at)kuopio.fi
(uimarannat)

Päivi Kauppinen
puh. 044 718 2275 
paivi.kristiina.kauppinen(at)kuopio.fi
(parturit, kampaamot, kauneushoitolat, tatuointi- ja lävistysliikkeet)

Isto Mononen
puh. 044 718 2278
isto.mononen(at)kuopio.fi
(uimahallit)

Mikko Raatikainen
puh. 044 718 2276
mikko.raatikainen(at)kuopio.fi
(kuntosalit, laskettelurinteet, ratsastuskoulut, ohjelmapalvelut, leikkikentät, rullalautailupaikat, kiipeilyseinät, karting)

Kulutustavaroita koskevissa kysymyksissä sinua palvelee:

Tukes/ Ota yhteyttä