Takaisin

Haussa ehdotuksia Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi

Kuopion kaupunki hakee ehdotuksia vuoden 2021 Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi. Turvallisuusteko-palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on oma-aloitteisella teolla parantanut turvallisuutta tai tehnyt aloitteen, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen. 

Turvallisuutta edistävänä toimintana voi olla esimerkiksi yleistä arjen turvallisuutta lisäävä toiminta tai teko, ilkivallan ja rikollisuuden torjunta, syrjäytymisen ja väkivallan ehkäisy, päihdeongelmien ehkäisy tai turvallisuutta vaarantavan ympäristöhaitan korjaus. Ehkäpä mieleesi voi tulla myös tärkeä koronapandemian ehkäisyyn liittyvä turvallisuusteko. Palkinnon saaja voi olla yksityishenkilö, yhteisö, ryhmä, yhdistys tai viranomainen.

Voittaja valitaan kuntalaisten ehdotuksista

Esityksiä vuoden 2021 palkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki kuopiolaiset, yhdistykset, järjestöt ja työyhteisöt. Esitykset on toimitettava 8.10.2021 mennessä osoitteella Kuopion kaupunginkanslia, Tulliportinkatu 31, 70100 KUOPIO, ja kuoreen merkintä ”Turvallisuus”, tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kuopio.fi. Turvallisuustekopalkinnon saaja julkistetaan marraskuussa.

Palkinnon ehdottajien kesken arvotaan lahjakortteja Kuopion kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Palkinnon jakamisen järjestää Kuopion kaupungin monialainen turvallisuustyöryhmä.

Huomiota arjen turvallisuuteen

Viime vuonna turvallisuusteko-palkinto arjen turvallisuuden edistämisestä luovutettiin SPR:n paikallisosastoille, johon kuuluvat Kuopio, Juankoski, Maaninka ja Nilsiä, ja SPR:n Savo-Karjalan piirille. Palkinto annettiin arvokkaasta osallistumisesta koronatilanteen aikaiseen työhön. Kunniamaininnan sai Tukikohta-seurakunta vapaaehtoistyönä tehtävästä ruoka-aputyöstään.

Aiemmat Turvallisuusteko-palkinnot on luovutettu seuraavasti: v. 2012 ViaDian toiminnanjohtaja Pekka Matilainen; v. 2013 Kallan Melojat; v. 2014 koulujen il-tapäiväkerhojen toteuttajat; v. 2015 Punaisen Ristin Kuopion osaston ensiapu-ryhmä ja henkisen tuen valmiusryhmä; v. 2016 Kuopion Setlementti Puijola; v. 2017 Suojatiesuojelijat-kampanjan vapaaehtoiset suojatiesuojelijat; v. 2018 Alko Oy Kuopion seudun myyjät; ja v. 2019 Pasi Jalava. Palkinnon lisäksi on useana vuonna jaettu myös kunniamainintoja.

Turvallisuusteko-kiertopalkinto on seppä Tuomo Halosen takoma suurikokoinen avain avainpesineen. Päätöksen Turvallisuusteko-palkinnon saajasta tekee tuomaristo, jonka muodostaa Kuopion kaupungin monialainen turvallisuustyöryhmä.

Säännöt löytyvät kaupungin verkkosivuilta: www.kuopio.fi/turvallisuusteko-palkinto.

Lisätietoja antavat: 

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Nykky, 044 718 3448, tiina.nykky(at)kuopio.fi, ja riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa, 044 718 5630, lauri.holappa(at)kuopio.fi.