Pitäjäraadit

Asutko Juankoskella, Karttulassa, Maaningalla, Nilsiässä, Riistavedellä tai Vehmersalmella? Jos sinulla on idea asuinalueesi palveluiden, demokratian ja yrittäjyyden sekä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, voit olla yhteydessä pitäjäraatilaisiin. Tämän sivun alaosassa on kerrottu pitäjäraatien kokoonpano ja yhteystiedot.

Ihmisenkokoisia tekoja alueen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen

Pitäjäraatien tuella on järjestetty muun muassa kulttuuri ja liikuntatapahtumia, rakennettu reitistöjä ja vapaa-ajanviettopaikkoja, parannettu asuinympäristöä ja tehty alue- ja tonttimarkkinointia, sekä mahdollistettu asukkaiden osallistuminen järjestämällä kulttuuri- ja asioimiskyytejä.

Lisäksi on tehty turvallisuussuunnitelma kaikkien pitäjäraatien alueille, kunnostettu rantoja ja liikuntapaikkoja, parannettu tiedottamista muun muassa sähköisillä infotauluilla ja lisätty asukkaiden viihtyvyyttä kukkaistutuksilla.

Pitäjäraadit osallistuvat myös kehittämisohjelmiin tiedonkerääjinä sekä lausuntojen antajana, ja välittävät tietoa yhteistyökumppaneilta alueen asukkaille sekä järjestävät asukastilaisuuksia.

Määrärahat mahdollistavat toiminnan

Kaupunginvaltuusto osoittaa pitäjäraadille vuosittain toimintamäärärahan, joka on tarkoitettu pitäjäraadin toiminnasta aiheutuvien toimintakulujen kattamiseen sekä lähidemokratian edistämiseen pitäjäraadin alueella. Vuonna 2024 pitäjäraadin toimintamääräraha on 30 000 euroa.

Pitäjäraadit voivat hakea kehittämismäärärahaa lähidemokratiajaostolta alueensa pienimuotoisen infrastruktuurin parantamiseen ja kehittämiseen sekä asukkaiden viihtyvyyden parantamiseen. Vuonna 2024 kehittämismäärän suuruus on yhteensä 90 000 euroa.

Pitäjäraadit ovat osa lähidemokratiaa

Pitäjäraati ei ole kuntalain mukainen kunnan toimielin. Toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä pitäjäraatien toimintasääntö. Ensimmäiset pitäjäraadit aloittivat toimintansa vuonna 2017. Toimikausi on kaksi vuotta.

Pitäjäraatien toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025 jäseniä ja varajäseniä valittiin yhteensä 83, ehdokkaita oli 152.  Jäsenet ja puheenjohtajat valittiin kaikille alueen asukkaille avoimissa pitäjäkokouksissa. Osassa pitäjiä kaikki ehdokkaat pääsivät raatilaiseksi, osassa äänestettiin. Pitäjäraatien kokoonpanon vahvistaa lähidemokratiajaosto.

Lähidemokratiajaosto asettaa muun muassa pitäjäraadit pitäjäkokousten tekemien esitysten mukaisesti ja päättää kaupunginvaltuuston pitäjäraadeille myöntämän kehittämismäärärahan jakamisesta. (Kuopion kaupungin hallintosääntö, 5. luku 29 §) Kuopion kaupungin hallintosääntö löytyy Säännöt ja ohjeet sivulta.

Ajankohtaista

Tiedote 16.4.2024: Maaningalla järjestetään pitäjäkokous 8.5.2024 – Kuopio

Tilastotietoa: Tilastotietoa maaseutualueista 11/2023

Tiedote 24.4.2023: Uudet pitäjäraadit valittu Kuopion maaseutualueille – Kuopio


Tilastotietoa Kuopion kaupungin maaseutualueista
Tilastotietoa maaseutualueista

Pitäjäraatien kokoonpanot ja yhteystiedot 1.6.2023-31.5.2025

Yhteensä 43 varsinaista ja 38 henkilökohtaista varajäsentä, tilanne 6.6.2024

Yhteystiedot

Sirkka-Liisa Piipponen

Osallisuuskoordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut