Työllisyys ja yrittäminen

55 400

Työpaikkaa

7000

Yritystä

112

Eri kansalaisuutta

124 000

Asukasta