Työllisyys ja yrittäminen

53 000

Työpaikkaa

7000

Yritystä

112

Eri kansalaisuutta

123 000

Asukasta