Vaikuttavuutta kansainvälistymiseen

Etsitkö yhteistyökumppaneita, uusia business- tai sijoittumismahdollisuuksia Kuopion alueelta tai ulkomailta?

Kuopio Goes on tapa tehdä yhdessä vaikuttavammin. Kuopio goes -toimenpiteet ovat esimerkiksi vienninedistämis- ja markkinakartoitusmatkoja yhdessä yritysten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Toiminta on aktiivista ja käytännönläheistä sisältäen tehokkaan viestinnän ja markkinoinnin sekä esimerkiksi kumppanihakuja. Lähtökohtana on, että yhteisvoimin saadaan kansainvälistymistoimenpiteisiin parempaa vaikuttavuutta.

Kuopio Goes -toimenpiteet

Kuopio goes -toimenpiteillä edistetään Kuopion alueen elinkeinoelämää sekä kasvatetaan tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Kuopio Goes on tapa tehdä yhdessä vaikuttavammin.

Toimenpiteisiin ja muihin kansainvälistymisen keinoihin voit tutustua tarkemmin Business Kuopion sivuilta.

Ystävyyskaupunkiyhteistyö

Kuopiolla on 16 ystävyyskaupunkia. Ystävyyskaupunkitoiminnan ensisijaisena lähtökohtana on vahvistaa kaupunkien välistä yhteistyötä, tukea Kuopion alueen kansainvälistymistä sekä edistää yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja yritysten välistä yhteistyötäja. Kuopioon onkin tätä varten muodostunut poikkeuksellisen tiivis yhteistyöverkosto. Etenkin pohjoismainen ystävyyskaupunkiyhteistyö on tiivistä.

Lue lisää ystävyyskaupungeista Business Kuopion sivuilta

Lisätietoja:

Johanna Liukkonen

Yrityskoordinaattori

Asia­kas­pal­ve­lu, toi­mi­ti­la­ha­ku, poh­jois­mai­nen ys­tä­vyys­kau­pun­kiyh­teis­työ